Aranan: Oluşumu

 1. İç Kuvvetler

  İç kuvvetlerin oluşumu sürecinde yer kabuğunda meydana gelen hareketlere tektonik hareket adı verilmektedir. İç kuvvetlerin kaynağı mantodaki konveksiyonel hareketlerdir.

 2. Dünyanın Tektonik Oluşumu

  Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır.

 3. Doğa ve İnsan

  Dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, güneş gibi oluşumunda insan etkisi olmayan, doğada bulunan her şey doğal unsurlar içinde yer almaktadır. İnsanların doğada ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu her faaliyet ise beşeri uns

 4. Türkiye Topraklarının Oluşumu

  Ülkemiz toprak çeşitleri yönünden dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır.Türkiye topraklarının oluşumunu etkileyen faktörler çok çeşitlidir. Bunlar iklim, bitki örtüsü, ana materyal, zaman, yeryüzü şekilleridir. Türkiye de görü

 5. Türkiye’nin Bitki Örtüsü

  Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır, Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar, Bitkilerden ilaç yapılır, Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.

 6. Mesleki Kanserler

  Kanserojen madde: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddelerdir.

 7. Asya Kıtasının Genel Özellikleri

  Asya kıtasındaki yer şekillerinin oluşumunda kıtada etkili olan Huron, Kaledonya, Hersinya ve Alp Himalaya kıvrım sistemi etkili olmuştur. 1. Bağırsak Oluşumu

  Blâstula safhasında blâstulanın bir kutbunun içeri çökmesiyle gastrula ve ilk bağırsak boş

 2. Bağırsak Oluşumu

  (karşılık: gastrulasyon): (Yun. gaster = mide) Blâstulâdan gastrulâ ve ilk bağırsak boşluğ

 3. Bayrak Oluşumu

  Aynı yönde esen şiddetli rüzgârların etkisi (rüzgâr erozyonu) ile ağaç ya da çalıların

 4. Beyin Oluşumu

  Ön beynin oluşumuna doğru olan evrimsel gelişme. Ansefalizasyon.

 5. Çamur Oluşumu

  Süzgeç dizgesi yetersiz olan temizleme teknelerinin dibinde, artık özdeklerin toplanması olayı

 6. Çift Oluşumu

  Bir çekirdeğin ya da bir eksiciğin yakınındaki yeğin elektrik alanından geçen bir ışılcı

 7. Erke Eşbölüşümü

  Isıl dengedeki bir doğabilimsel yapıda, erkinlik derecesi başına düşen erkenin özdeş ve kT/

 8. Kayma Oluşumu

  Katmanların çekim etkisi ve aşağıya doğru kaymasıyle oluşan yapı.

 9. Ölüm Sonrası Gaz Oluşumu

  Ölümden sonra, kokuşma bakterilerinin etkisiyle organik maddelerin parçalanıp hidrojen sülfit,

 10. Postmortem Gaz Oluşumu

  Ölüm sonrası gaz oluşumu.

 11. Ses Oluşumu

  (Derleme.. sesleşme) Ciğerlerden gelen havanın ses haline gelmesi.

 12. Ses Oluşumu

  Ciğerlerden gelen basınçlı havanın. ses tellerinde titreşmesi ve ses yolunun belirli noktalar

 13. Silajlarda Süt Asidi Bakterilerinin Oluşumu

  Yeşil yemlerin soldurularak ve parçalanarak oksijensiz ortam, uygun ısı, pH ve karbonhidratça z

 14. Türlerin Oluşumu Yasası

  Her örgenliğin, bireysel gelişim sürecinde atalarının evrimleri boyunca edindikleri kimi özelMesaj / Bildirim Gönderin