Aranan: Mu%E2%80%99tezile

  1. Mu’tezile ve Ortaya Çıkış Nedeni

    Mu’teziel muhaliflerin verdiği olumsuz anlamdan kurtulmak için onlarca verilen ismi rehabilite ederek ismin anlamını değiştirmiştir “Kötülükle dolu olanlardan ayrıldık, köşeye çekildik”

Mesaj / Bildirim Gönderin