Aranan: Litosfer

  1. Levha Tektoniği

    Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca tekton ‘dan), yapısal jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farkl

  2. Yerkabuğunun (Litosfer) Yapısı

    Yerküre, çeşitli kayalardan oluşmuş katı bir kabukla çevrilidir. Buna yerkabuğu denir. Yerkabuğunun ortalama kalınlığı karalarda 35-40 km ,denizlerde ise 8-10 km dir. Yerkabuğu yoğunluğu ve kalınlığı farklı iki tabakadan oluşur.  1. Litosfer

    (Yun. lithos: taş sphaira: dünya) Yeryüzünün karasal kütleleri.Mesaj / Bildirim Gönderin