Aranan: Kurtarma

 1. I. Meşrutiyet

  Tanzimat ve Islahat fermanları devleti kurtarmada başarılı olamadılar. Ancak bu fermanların etkisinde meşruti sistemi amaçlayan yeni bir nesil yetişebilmiştir. Nitekim bu nesil örgütlü bir yapıya da bürünebilmiştir.

 2. Osmanlı İmparatorluğunu Kurtarma Çalışmaları

  Osmanlı Devleti 18 yüzyılda uğramaya başladığı peş peşe yenilgilerden sonra çökmeye başladığını anladı. Bunun nedeni olarak askeri gerileme en önemli neden görüldüğünden askeri tedbirler ilk kurtuluş çalışmaları olarak karşı

 3. Üç Basit Buluşla Hayat Kurtarın

  3 basit buluş ya da evde hayat kurtarmayı nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Fen derslerinizde bu uygulamalardan birini öğretmeninizle yapabilirsiniz. Bu eğlenceli fikirlerin tadını çıkarın. 1. Aşağı (aşağısı) Kurtarmaz

  1) bundan daha ucuza olmaz anlamında kullanılan bir söz 2) alay daha aşağı bir durumu kendine

 2. Başını Kurtarmak

  1) canını korumak 2) geçimini sağlayacak bir duruma gelmek.

 3. Görünüşü Kurtarmak

  Bir işi gereği gibi değil, yapılıyor dedirtmek için üstünkörü yapmak, zevahiri kurtarmak.

 4. Günü Kurtarmak

  Günün ağır koşullarını ve engellerini bir biçimde atlatmak. Örn: Gelecek insanın mutlulu

 5. Hamamın Namusunu Kurtarmak

  Görünüşünü kurtarmaya yönelen birtakım yetersiz çarelere başvurarak kötü bilinen bir yer

 6. İşaretli Kurtarma

  Enfeksiyöz virüse ait genomik parçayla etkisiz virüsün genomu arasındaki rekombinasyon sonucun

 7. Kurtarma Aracı

  Kurtarma işlerinde kullanılan araç.

 8. Kurtarma Yolu

  Belirli bir yıkım yolundaki ara ürünlerden yeniden bir biyomolekülün üretimi.

 9. Paçayı Kurtarmak (sıyırmak)

  Kendini bir dertten, tehlikeden veya zor durumdan kurtarmak. Örn: Varımızı yoğumuzu teknenin o

 10. Pöstekiyi Kurtarmak

  Hoş olmayan bir durumdan kurtulmak. Örn: Aman, bir karı ki görme... Maymun mu maymun, biçimsiz

 11. Postu Kurtarmak

  Öldürülmek tehlikesini atlatmak. Örn: Binlerce kişiden ancak birkaç kişi postunu kurtarabild

 12. Vaziyeti Kurtarmak

  Herhangi bir güç durumdan sıyrılmak. Örn: Karısı ve arkadaşı da bir müddet sustular, gali

 13. Yakayı (yakasını) Kurtarmak (sıyırmak)

  Bir işten kurtulmak. Örn: Pek sıkboğaz ederlerse bakalım bir sırasını düşürebilirsek yol

 14. Zevahiri Kurtarmak

  Görünüşü kurtarmak. Örn: Öyle yapmakla beraber zevahiri kurtarıyor, konuşuyor, gülüşüyMesaj / Bildirim Gönderin