Aranan: Kredisi

 1. Kobilere Kredi Yardımı

  Girişimci, bazen kredisini uluslararası pazardan kendisi bulabildiği gibi bazen de uluslararası finans kuruluşlarının dış kredilerini tercih etmektedir. Çoğunlukla bu olanaklardan haberi olmayan küçük ve orta boy işletmeler, finansal sorunl

 2. Çalışan Öğrencinin, Öğrenim Kredisi Kesilmeyecek

  Öğrenim kredisi alan öğrencilerden, bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilmeyecek. 1. Banka Kredisi

  Belirli bir süre sonunda geri ödenmek koşuluyla belirli bir faiz karşılığında bankadan ödü

 2. Birliktelik Kredisi

  Genellikle devlet tarafından yapılan yatırım ve projelere birliktelik tarafından açılan kredi

 3. Cari Hesap Kredisi

  Gerçek kişilerin nakit işletmelerin işletme sermayesi gereksiniminin karşılanması amacıyla b

 4. Çerçeve Kredisi

  1. Genellikle gelişmekte olan ülke hükümetlerinin yatırım mallarının dışsatımını özend

 5. Dışalımcı Kredisi

  Dışalımcı ülke bankası tarafından alıcı adına dışsatımcıya açılan kredi.

 6. Dışsatım Kredisi

  Dışsatımı özendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla dışsatımcıya yaptığı dışsatım değ

 7. İkinci Kırdırım Kredisi

  Bankaların, nakit ihtiyaçlarını karşılamak ya da yeni getirim olanağı sağlamak amacıyla me

 8. Kabul Kredisi

  Mal bedelinin, dışalımcı tarafından malın teslim alınmasından belirli bir süre sonra ödene

 9. Kalkınma Kredisi

  Kalkınmayı sağlamak ve hızlandırmak amacıyla verilen uzun vadeli ve düşük faizli kredi.

 10. Kırdırım Kredisi

  Bankanın vadesi gelmemiş bir senedi devralması durumunda, vadesine kadar olan faiz ve komisyonlar

 11. Kliringli Dolar Kredisi

  Hesap birimi olarak kliring dolarlarının kullanıldığı ikili ticarette dönem sonunda hesaplar

 12. Lombard Kredisi

  Taşınır değerlerin veya ticari mallann rehine konulması karşılığı alınan kısa vadeli ban

 13. Program Kredisi

  Hükümetlerin uluslararası bir finansman kuruluşundan ya da bir başka hükümetten aldıkları,

 14. Proje Kredisi

  Kalkınma planları ve yıllık yatırım programlarında yeralan çeşitli kamu kesimi projelerinin

 15. Satıcı Kredisi

  1. Dışalımcıların hâkim olduğu bir piyasada, dışsatım yapabilmek amacıyla dışalımcıla

 16. Sendikasyon Kredisi

  Bir banka önderliğindeki bir grup banka tarafından açılan büyük miktarda kredi.

 17. Sevk Öncesi Dışsatım Kredisi

  Malın üretimi veya dışsatıma hazırlanması için gerekli olan finansmanı sağlamak amacıyla

 18. Taşınmaz Kredisi

  Taşınmaz ipoteği karşılığında açılan kredi. krş. tutsat

 19. Üretici Kredisi

  Üretim amacıyla satın alınan girdilerin finansmanını sağlamaya yönelik, sözleşmeye dayalıMesaj / Bildirim Gönderin