Aranan: Kredi

 1. Taymed Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

  Telefon: (212) 324 21 90, Adres: Büyükdere Cad. Çayırçimen Sok. Emlak Kredi Blokları A-1 Blok K:2 D

 2. Takeda İlaçları Tic. Ltd. Şti.

  Telefon: (212) 366 58 53, Adres: Büyükdere Cad. Çayırçimen Sok. Emlak Kredi Blokları A-1 Blok

 3. Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 551 60 00, Adres: Söğütözü Mah. 2176 Sok. No :25 ÇANKAYA / ANKARA TÜRKİYE

 4. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği

  Telefon: (312) 216 40 00, Adres: Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Cad. No:7 06490 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 5. Türkiye İhracat Kredi Bankası A. Ş. (türk Eximbank)

  Telefon: (312) 417 13 00, Adres: Müdafaa Cad. No:20 Bakanlıklar 06100 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

 6. Numil Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.

  Telefon: (212) 385 26 00, Adres: Yapı Kredi Plaza B-Blok K:9 No

 7. Türk Akreditasyon Kurumu

  Telefon: 3124108200 Pbx, Adres: Esat Cad. No:41 Küçükesat 06660 TÜRKİYE

 8. Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Beslenme Yardımı Arttı

  KYK bünyesindeki yurtlarda aylık 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımı, 375 liraya yükseltildi.

 9. Astrazeneca İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

  Telefon: (212) 317 23 00, Adres: Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:3-4

 10. Kobilere Diğer Destekler

  Toplam yatırım tutarında meydana gelecek %30’a kadar olan değişiklikler, özkaynak-kredi dağılımına bakılmaksızın ve belge şartı aranmaksızın yatırım indirimine tabidir.

 11. Kobilere Kredi Yardımı

  Girişimci, bazen kredisini uluslararası pazardan kendisi bulabildiği gibi bazen de uluslararası finans kuruluşlarının dış kredilerini tercih etmektedir. Çoğunlukla bu olanaklardan haberi olmayan küçük ve orta boy işletmeler, finansal sorunl

 12. Çalışan Öğrencinin, Öğrenim Kredisi Kesilmeyecek

  Öğrenim kredisi alan öğrencilerden, bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredileri kesilmeyecek.


 1. Bakırköy » Emlak Kredi Bankası Ortaokulu

  Ataköy 2-5-6. Mah. 19 Mayıs Cad. Emlak Kredi Bankası İöo Sitesi No: 14 İç Kapı No: 1 Bakırköy / İstanbul

 2. Merkez » Emlak Kredi İlkokulu

  Büyük Bölcek Mah. 34 / Şair Kuddusi Cad. No: 26 İç Kapı No: 1 Merkez / Aksaray

 3. Çayırova » Özel Yapı Kredi Bilfen Anaokulu

  Akse Mah. Rahmi Dibek Cad. Yapı Kredi Sitesi Ana Bina Blok No: 275 Çayırova / Kocaeli

 4. Çayırova » Yapı Ve Kredi Bankası Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Akse Mah. Bahriye Üçok Cadde No:18 Pk:41420 Çayırova / kocaeli


 1. (birine) Kredi Açmak

  1) birine peşin para istemeden belirli bir ölçüye kadar mal vermeyi kabul etmek 2) ödünç para

 2. Açık Kredi

  1. bk. karşılıksız kredi 2. (open credit) Cari hesaplarda bankaların düzenli gelirine, aylık

 3. Adi Akreditif

  Akreditif açma talimatında belirtilen limitin bir defa kullanılmasıyla sona eren akreditif.

 4. Akorde Krediler

  Şube yetkisini aşan tutarlarda, banka üst yönetiminin uygun görmesi ile verilen kredi.

 5. Akreditasyon

  Kuruluşların, üçüncü bir tarafça belirlenen teknik ölçütlere göre çalıştığının ba

 6. Akreditif

  Dışalımcı tarafından dışsatımcı adına bir bankaya açtırılan, malın sözleşme koşulla

 7. Akreditif Alacağının Devri

  Devredilebilir akreditifin lehdarı tarafından üçüncü bir şahsa alacak hakkının devredilmesi

 8. Akreditif Amiri

  Akreditif açtırmak amacıyla bankaya başvuran dışalımcı.

 9. Akreditif Lehdarı

  Akreditif amiri tarafından lehine akreditif açılan kimse.

 10. Amortisman Ve Kredi Sandığı

  1935 yılında kurulan Amortisman Sandığı'nın bir devamı olarak 1953 yılında devlet tahvil ve

 11. Avro Kredi

  Çevrilgen paraların, ulusal sınırlar dışında, uluslararası mali sistem içerisinde oluşturd

 12. Aynî Kredi

  Para yerine, mal olarak verilen kredi.

 13. Bağlı Kredi

  Kredi açan ülkeden veya kurumdan mal veya hizmet satın alınması koşuluyla sağlanan kredi. kr

 14. Bağlı Olmayan Kredi

  Kredi açan ülkeden veya kurumdan kullanımına herhangi sınır getirilmeyen kredi. krş. bağlı

 15. Banka Kredisi

  Belirli bir süre sonunda geri ödenmek koşuluyla belirli bir faiz karşılığında bankadan ödü

 16. Belge Karşılığı Kredi

  Uluslararası ticarette gönderim belgesi veya satış sözleşmesine göre düzenlenen fatura, eşy

 17. Belgeli Kredi

  Farklı şehir ve ülkelerde bulunan kişiler arasındaki alım ya da satım işlemleri dolayısıyl

 18. Birliktelik Kredisi

  Genellikle devlet tarafından yapılan yatırım ve projelere birliktelik tarafından açılan kredi

 19. Bölünebilir Akreditif

  Dışalımcının yabancı ülkeden satın almak istediği malları karşı ülkedeki tek bir dışs

 20. Cari Hesap Kredisi

  Gerçek kişilerin nakit işletmelerin işletme sermayesi gereksiniminin karşılanması amacıyla b

 21. Çerçeve Kredisi

  1. Genellikle gelişmekte olan ülke hükümetlerinin yatırım mallarının dışsatımını özend

 22. Çok Paralı Kredi

  Birkaç ülkenin parası cinsinden tanımlanan veya sepet para birimine bağlanan ve geri ödemenin

 23. Çok Yanlı Krediler

  Proje ve program kredisi olarak Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları gibi uluslararası

 24. Dalgalı Faizli Kredi

  Vade süresince faiz oranı sabit olmayan ve piyasadaki kısa dönemli göstergelere bağlı olarak

 25. Denizaşırı Yatırım Kredi Sigortası

  Gelişmiş ülke firmalarının denizaşırı yatırımları için yapılan orta ve uzun vadeli dı

 26. Destekleme Kredi Anlaşması

  Uluslararası Para Fonu ile üye ülke arasında destekleme kredisine ilişkin yapılan anlaşma. kr

 27. Destekleme Kredileri

  Uluslararası Para Fonu tarafından üye ülkelere belli bir istikrar programının uygulanması ko

 28. Devredilebilir Akreditif

  Dışalımcının yabancı ülkeden satın almak istediği malları karşı ülkedeki tek bir dışs

 29. Dış Krediler Kur Farkı Fonu

  Yatırımların ve döviz kazandırıcı etkinliklerin finansmanı için bankalarca dış kaynaklard

 30. Dışalım Karşılığı Kredi

  Dışalımı yapılan mallar güvence gösterilmesi karşılığında açılan kredi.

 31. Dışalımcı Kredisi

  Dışalımcı ülke bankası tarafından alıcı adına dışsatımcıya açılan kredi.

 32. Dışsatım Kredi Güvencesi

  Dışsatım bedelinin ödenmeme riskine karşı dışsatımcıya finansman sağlayan kuruluşlara, d

 33. Dışsatım Kredi Sigortası

  Dışsatımcı firmaların vadeli satışlarda, sevk öncesinde malların dışalımcıya teslim edi

 34. Dışsatım Kredi Sigortası Poliçesi

  Dışsatım kredi sigortası için düzenlenen değerli kâğıt.

 35. Dışsatım Kredisi

  Dışsatımı özendirmek ve kolaylaştırmak amacıyla dışsatımcıya yaptığı dışsatım değ

 36. Dışsatım Ülke Kredi Ve Garanti Programları

  Ülkenin devlet destekli finansman kurumunca ülkenin dış politikası ve iktisadi hedefleri doğru

 37. Dönen Akreditif

  İşlemlerin tekrarlanma yükünden kurtulma ve yüksek miktarda siparişin fiyat üstünlüğünden

 38. Donmuş Kredi

  Vade uzatımına ve yenilenmesine karşın geri ödenme olasılığı düşük kredi.

 39. Dönülebilir Akreditif

  Amir bankanın, dışsatıcının ad ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteğiyle iptal e

 40. Dönülemez Akreditif

  Amir banka ve akreditif amirinin (dışalımcı) onayı olmadan süresinden önce geriye alınması,

 41. Emlâk Kredi Bankası

  Türkiye'de halkın inşaat girişimlerini desteklemek, gerekli kredileri sağlamak ve yetim haklar

 42. Emtia Karşılığı Kredi

  Zirai ürün, sanayi hammadde ve mamülleri ile ticari nitelikteki malların güvence gösterilmesi

 43. Ertelenmiş Krediler

  Gelir ve harcamaların uygun bir biçimde örtüşmesini sağlamak için gelecek bir döneme kaydır

 44. Gör-öde Akreditif

  Vadesi içinde uygun belgelerin lehdar tarafından gösterilmesi üzerine, amir bankaca ya da bu ban

 45. Hareketli Kredi

  Kliring kapsamında yapılan ticarette dönem içinde denkleşmenin olmadığı durumda ticaretin ke

 46. İhtiyat Akreditifi

  Üçüncü bir kişi ile yapılmış olan sözleşmenin yerine getirilmemesi durumunda ödemeye güv

 47. İkinci Kırdırım Kredisi

  Bankaların, nakit ihtiyaçlarını karşılamak ya da yeni getirim olanağı sağlamak amacıyla me

 48. İştiralı Akreditif

  İştiraya yetkili kılınan banka tarafından akreditifin bir parçası olan poliçelerin ve/veya e

 49. Kabul Kredili Ödeme

  Mal bedelinin belli bir vadede ödeneceğine dair güvence taşıyan poliçe ile yapılan ödeme bi

 50. Kabul Kredisi

  Mal bedelinin, dışalımcı tarafından malın teslim alınmasından belirli bir süre sonra ödene

 51. Kalkınma Kredisi

  Kalkınmayı sağlamak ve hızlandırmak amacıyla verilen uzun vadeli ve düşük faizli kredi.

 52. Karşılıklı Akreditif

  Transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılan aracı firmanın hem dış

 53. Karşılıklı Kredi

  Farklı ülkelerdeki iki şirketin bir finansal kurum aracılığıyla ulusal paraları cinsinden bi

 54. Karşılıksız Kredi

  Kredi verenlerin güvenilir müşterilerine sınırsız miktarda teklif ettiği kredi.

 55. Kefalet Karşlığı Kredi

  Bankaların, kredi alanla birlikte, başka bir güvenilir kişinin de o kredinin sorumluluğunu kabu

 56. Kırdırım Kredisi

  Bankanın vadesi gelmemiş bir senedi devralması durumunda, vadesine kadar olan faiz ve komisyonlar

 57. Kırmızı Kayıtlı Akreditif

  Dışsatım malı bedelinin gönderimden önce kısmen veya tamamen ödenmesine olanak veren akredit

 58. Kısa Vadeli Dışsatım Kredi Sigortası

  Kısa vadeli dışsatımlarda sevk öncesi ve sevk sonrası için yapılan dışsatım kredi sigorta

 59. Kişisel Kredi

  Bankaların, genellikle bir güvence aramadan müşterileriyle ikili ilişkileri çerçevesinde açt

 60. Kliringli Dolar Kredisi

  Hesap birimi olarak kliring dolarlarının kullanıldığı ikili ticarette dönem sonunda hesaplar

 61. Köprü Kredi

  Bir kaynaktan sağladığı kredi eline geçmeden önce satın alma işlemi gerçekleştirebilmesi i

 62. Koşullu Kredi

  Uluslararası resmi kredi kurumları veya ülkeler tarafından bir proje veya programın uygulanmas

 63. Kredi

  Para, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir vade ve koşulla geri alınmak üzere verilme

 64. Kredi Birliği

  Üyelerinden mevduat kabul eden, onlara kredi veren, kâr amacı gütmeyen, kooperatif veya kooperat

 65. Kredi Çevrimi

  Kredi hacmindeki genişleme ve daralmalar.

 66. Kredi Çevrimi Modeli

  İş çevrimlerinin kredi çevrimleri sonucunda ortaya çıktığını açıklayan model.

 67. Kredi Değerliliği

  Kredi verenin ya da onun adına hareket eden tarafsız bir kurumun, kredi isteminde bulunan iktisadi

 68. Kredi Değerliliği İlkeleri

  Kredi değerliliğinin belirlenmesinde ölçüt alınan temel kurallar. krş. 5K kuralı

 69. Kredi Denetimi

  1. Para yetkelerince bankaların kredi hacmini kısıtlamaya yönelik her türlü sınırlama. 2. He

 70. Kredi Dilimi

  Uluslararası Para Fonuna üye olan ülkelerin kotalarının yüzde yirmi beşerlik dört eşit grub

 71. Kredi Dilimi Politikaları

  Uluslararası Para Fonu üyesi ülkelerin her bir kredi dilimini kullanım koşullarına ilişkin d

 72. Kredi Enflasyonu

  Kredilerin genişlemesine bağlı olarak yaratılan ek satın alma gücü veya likidite sonucunda or

 73. Kredi Faiz Tavanı

  Finansal kurumların kredilere uygulayabilecekleri belirlenmiş en yüksek faiz oranı.

 74. Kredi Hattı

  1. Bir borçluya açılacak olan kredinin miktarı veya kredi kartına bağlı olarak açılan kredi

 75. Kredi Hesabı

  1. Müşteriye alışverişte bulunması için belirli sınırlar çerçevesinde açılan hesap. 2.

 76. Kredi İtibarı

  Ödünç alanın mali yükümlülüklerini yerine getirmede geçmiş ve şimdiki durumlarını değe

 77. Kredi Kartı

  Banka veya finansal bir kurum tarafından verilen, günlük satın almalarda nakit para veya çek ye

 78. Kredi Kısıtlayıcı Önlemler

  Para sunumunu sınırlandırarak iktisadi etkinlikleri daraltmak amacıyla hükümet tarafından ban

 79. Kredi Kooperatifleri

  Bünyesinde toplanan paraları belirli esaslar çerçevesinde, üyelerine kredi olarak vermek amacı

 80. Kredi Mektubu

  1. bk. akreditif 2. Alıcı tarafından satıcı adına bir bankaya açtırılan, malın sözleşme

 81. Kredi Notu

  Ülke, kurum ve yatırım araçlarının güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kur

 82. Kredi Paçal Maliyeti

  Fon kaynak maliyetine banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi çeşitli vergiler ile çeşitli sto

 83. Kredi Riski

  Ülkelere, gerçek veya tüzel kişilere açılan kredilerin geri ödenmeme riski.

 84. Kredi Stoku

  1. Bir ekonomide belli bir tarih itibarıyla ticari, yatırım ve kalkınma bankaları ile merkez ba

 85. Kredi Tavanı

  Para yetkesinin ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda, finansal kurumların belli bir dönemde

 86. Kredi Tayınlaması

  Kredi isteminin sunumdan fazla olması durumunda faiz oranı dışındaki araçlarla aşırı kredi

 87. Kredi Varlığı Etkisi

  Paranın aktarma düzeneğinden biri olan, kredi piyasasındaki ödünç verilebilir fonların mikta

 88. Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri

  Tarım, küçük sanayi ve ticaret kesimlerinin kısa, orta ve uzun vadeli kredi gereksinimlerini ka

 89. Kredili Dışsatım

  İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl,

 90. Kredili Hesap

  Bankanın hesap sahibine hesabını aşan tutarda para çekme olanağı sağladığı hesap. krş. a

 91. Kredili Satış

  Belirlenen vade sonunda mal bedelinin ödenmesi biçiminde yapılan satış.

 92. Kredili Taşınır Değer Alımı

  Bir aracı kuruluşta müşteri adına kredi hesabı açılması koşuluyla müşteri ve aracı kuru

 93. Lombard Kredisi

  Taşınır değerlerin veya ticari mallann rehine konulması karşılığı alınan kısa vadeli ban

 94. Mal-kredi Eğrisi

  mal ve kredi piyasalarında dengenin sağlandığı bir durumda gelir ve tahvil faiz oranları aras

 95. Nakit Olmayan Krediler

  Bankaların teminat mektubu, kefalet, aval, ciro ve kabuller biçiminde açtığı nakit olmayan ve

 96. Niteliksiz Kredi Piyasası

  Kredi geçmişi iyi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin ancak yüksek faizle kredi alabildikleri

 97. Orta Vadeli Kredi

  Genellikle vadesi bir ile beş yıl arasında olan kredi. Ancak dışsatım kredilerinde vade yedi y

 98. Orta Ve Uzun Vadeli Dışsatım Kredi Sigortası

  Dışsatımcıların tek bir satış sözleşmesine bağlı olarak belirli bir yerli katkı oranı i

 99. Özel Kredi Faiz Oranı

  Bankaların güvenilirliği yüksek şirketlere ve müşterilerine uyguladığı en düşük kredi f

 100. Program Kredisi

  Hükümetlerin uluslararası bir finansman kuruluşundan ya da bir başka hükümetten aldıkları,Mesaj / Bildirim Gönderin