Aranan: Kazanmak

 1. Son Sene Çalışarak Üniversiteyi Kazanmak!

  Son sene çalışmak her öğrencinin aklında bir zaman dolanmıştır ama iyi midir kötü müdür. Video yu izleyerek kendiniz karar verin!

 2. Sinav Kazandiran 5 Adim

  Sınav kazanmak sadece çalışarak olmuyor. Bazı taktiklerde daha iyi sınav sonuçları elde edersiniz. 1. (birinin) Sırtından (para) Kazanmak

  Para kazanmak için birini kullanmak. Örn: Benim bu marifetimi bilmeyenlerle bahse girip sırtımd

 2. (birinin, Birilerinin) Takdirini Kazanmak

  Bir kimse veya bir topluluk tarafından beğenilmek. Örn: İhtimal ki senin alın yazında şunlar

 3. Açıklık Kazanmak

  Bir konu aydınlanmak, anlaşılır duruma gelmek.

 4. Ata Malı Mal Olmaz, Kendin Kazanmak Gerek

  Babadan kalan mal kalıcı değildir, çabuk biter kişinin gerçek malı, kendi çalışmasıyla el

 5. Bağışıklık Kazanmak

  1) bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla dirençli duruma gelmek 2) mec. korunaklı olmak

 6. Bahsi Kazanmak

  İleri sürülen, savunulan görüşün doğru olduğu belli olmak.

 7. Başarı Göstermek (kazanmak)

  Başarmak. Örn: Arandığı, fikri sorulduğu, başarı kazandığı da oluyordu. -R. H. Karay.

 8. Ekmeğini Kazanmak

  Geçimini sağlamak. Örn: İçi huzurlu, akşama dek çalışmış, ekmeğini kazanmış. -M. İzg

 9. Hak Kazanmak

  Emeğin karşılığını alabilecek duruma gelmek. Örn: Senin kadar kimse kendi vatanına sahip o

 10. Hayatını Kazanmak

  Geçimini sağlamak. Örn: Hayatımı kazandığımda senin elini sıcak sudan soğuk suya sokturma

 11. Kalp (kalbini) Kazanmak (fethetmek)

  İnce bir davranış veya güzel bir sözle birinin sevgisini kazanmak, ilgisini çekmek. Örn: Hel

 12. Kişilik Kazanmak

  Bir kişinin öz yapısı, kişiliği belirginleşmek.

 13. Nam Kazanmak

  Ün sahibi olarak tanınmak. Örn: Karaman alayı, bizim harp tarihimizde büyük nam kazanmış bi

 14. Popülarite Kazanmak

  Halk tarafından sevilmek, tutulmak. Örn: Bir halk çocuğu olarak popülarite kazanmış, önce e

 15. Puan Almak (kazanmak)

  1) spor karşılaşmalarında başarılı bir oyun çıkararak kendine sayı sağlamak 2) genellikle

 16. Rağbet Görmek (kazanmak)

  İstenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak. Örn: ... haftanın bir gecesinde yalnız kadınla

 17. Sempatisini Kazanmak

  Birinin sevgisini, ilgisini ve yakınlığını kazanmak.

 18. Sevap Kazanmak (işlemek)

  Hayırlı bir davranışta bulunmak. Örn: Gülsüm'ün sevinci sade sevap kazanmak ümidinden doğ

 19. Şöhret Bulmak (kazanmak)

  Ün sahibi olmak, üne kavuşmak, ünlenmek. Örn: Fakat Nedim'den hoşlanan kızlarla kadınların

 20. Tat Kazanmak

  Belli bir tada kavuşmak, olgunlaşmak, tatlanmak.

 21. Ün Almak (kazanmak, Salmak, Yapmak)

  Ünü herkesçe bilinmek ve her yerden duyulmak. Örn: Dünyaca ün almış Mark Twain Derneğinin

 22. Vakit Kazanmak

  1) bir şeye ayrılan süreyi azaltmak 2) karşı tarafı oyalayarak kendi hazırlanma süresini uzaMesaj / Bildirim Gönderin