Aranan: Genleşme

 1. Gazlarda Genleşme

  Isıtılan gazlar genleşir. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Bu da gaz moleküllerinin arasındaki uzaklığın artmasına neden olur.

 2. Sıvılarda Genleşme

  Isıtılan bir sıvı, hacimce genleşir. Sobanın yanına konulan dolu şişedeki suyun ısınınca taşması, sıcak suyla dolu şişenin soğuyunca su seviyesinin düşmesi, sıvının genleştiğini gösterir.

 3. Katıların Hacimce Genleşmesi

  Üç boyutlu katı bir cisim ısıtılırsa bu cisim hacimce genleşir. İlk hacmi V0 olan katı bir cismin sıcaklığı DT °C artırılırsa, hacimce genleşme mikta rı (DV), DV = V0 x 3l x DV

 4. Katıların Yüzeyce Genleşmesi

  Bir metal levha ısıtılırsa, hem enine hem de boyuna uzar. Yüzey alanı S0 olan bir levhanın sıcaklığı DT °C artırılırsa yüzeyce genleşme miktarı DS

 5. Genleşme ve Büzülme

  Isıtılan bütün maddelerin boylarında uzama, yüzeylerinde genişleme ve hacimlerinde artma olur. Günlük hayatımızda değişik yerlerde, örneğin elektrik tellerinin kışın gergin yazın sarkık olması, tren rayları döşenirken bir miktar bo

 6. Termometre Çeşitleri

  Termometrelerin yapımında genelde maddelerin genleşme özelliklerinden yararlanılır. Fakat bazı termometrelerin yapımında basınç, renk, direnç ve benzeri özelliklerdeki değişiklikler de dikkate alınır. 1. Çokgenleşme

  İçgerilimleri azaltmak için, oynakların dizilerek çokgen oluşturmaları olayı.

 2. Genleşme

  Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması.

 3. Genleşme

  Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum

 4. Genleşme

  Kayaç taneciklerinin güneş ısısının etkisiyle büyümesi.

 5. Genleşme Katsayısı

  Sıcaklığın bir derece yükseltilmesiyle birim uzunluk, birim yüzölçüm ya da birim oylumdaki

 6. Genleşme Katsayısı

  Birim nicelikte bir özdeğin, bir derece sıcaklık artışıyla gösterdiği oylum genişlemesi.

 7. Görünür Genleşme Katsayısı

  Bir sıvının gerçek genleşme katsayısından, bulunduğu kabın oylumsal genleşme katsayısın

 8. ısıl Genleşme

  Metallerin, ısınmaları sonucu doğrusal, alansal ya da oylumsal olarak büyümeleri olayı

 9. Tanımsal Genleşme

  Bir biçimsel dizgenin abecesine bir ya da birden çok tanımlanmış imi katarak bu imlerin belirtiMesaj / Bildirim Gönderin