Aranan: Destekleme

 1. Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

  Telefon: (312) 409 14 00, Adres: Turan Güneş Bulvarı No:68 Çankaya/ ANKARA TÜRKİYE

 2. ’Uçan Kütüphane’ okulu renklendirdi

  Kısıtlı olanakları bulunan çocukların sosyal ve bilinçsel gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan ’Uçan Kütüphane’, kırsal kesimden göç ve Suriyeli ailelerin yoğun olduğu Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki öğrencilerle Le

 3. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 1 Ekim’de

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı e-Kılavuz’da, 2018-2019 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları takvimi açıklandı. Buna göre, birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de başlayacak, 13 Ocak 2019’da sona erecek. Başv


 1. Nilüfer » Özel Ayşe Leyla Akçağıllar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yükseköğretim Kız Öğren

  Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No / 17


 1. Destekleme Açınığı

  Girişim açınığının başka bir adı.

 2. Destekleme Finansman Kolaylığı Sübvansiyon Hesabı

  Uluslararası Para Fonu'nun 1980 yılında en düşük gelirli az gelişmiş ülkelere, kullandıkla

 3. Destekleme Fiyatı

  Tarımsal ürün fiyatlarının belli bir düzeyin altına düşmesini önlemek için hükümet tara

 4. Destekleme Kredi Anlaşması

  Uluslararası Para Fonu ile üye ülke arasında destekleme kredisine ilişkin yapılan anlaşma. kr

 5. Destekleme Kredileri

  Uluslararası Para Fonu tarafından üye ülkelere belli bir istikrar programının uygulanması ko

 6. Destekleme Politikaları

  Devletin üreticileri veya tüketicileri korumak amacıyla fiyatlara ya da fiyat dışı araçlarla

 7. Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu

  Türkiye'de ülke ekonomisi için üretim, dışsatım ve işlendirme bakımından önemli görülen

 8. Geliştirme Ve Destekleme Fonu

  Dış ticaretin ülke yararına düzenlenmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, araştı

 9. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

  Kalkınma planı ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönle

 10. Savunma Sanayii Destekleme Fonu

  Türkiye'de savunma sanayine sürekli ve istikrarlı kaynak sağlayarak geliştirmek amacıyla 1985

 11. Tarımsal Destekleme Alımları

  Tarımsal ürün piyasalarında, hükümetin üretici gelirlerinde ya da fiyatlarda istikrarı sağl

 12. Tarımsal Destekleme Politikaları

  Tarımsal ürünlerin sunum ve isteminin diğer kesimlere göre farklı özelliklere sahip olması nMesaj / Bildirim Gönderin