Aranan: Dön%C3%BCşt%C3%BCren

  1. Girişimcilik Öğrenilebilir mi?

    Girişimci pazardaki fırsatları belirleyen, fırsatları veya ihtiyaçları iş fikrine dönüştüren, üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere katlanan ve tüm

  2. Basit Nesneleri Kullanışlı Sanal Araçlara Dönüştüren Masa

    Bu Harika Masa, Basit Nesneleri Kullanışlı Sanal Araçlara Dönüştürüyor

Mesaj / Bildirim Gönderin