Aranan: Boyutlu

 1. İngilzice Yer Bildiren Edatlar (Prepositions) Konu Anlatımı ve Örnekler

  İngilizcede In, kutu, oda ve ülke gibi üç boyutlu şeylerin içinden bahsederken kullanılır. On ise zemin, masa ve duvar gibi iki boyutlu yüzeylerin üstünden bahsederken kullanılır.

 2. Katıların Hacimce Genleşmesi

  Üç boyutlu katı bir cisim ısıtılırsa bu cisim hacimce genleşir. İlk hacmi V0 olan katı bir cismin sıcaklığı DT °C artırılırsa, hacimce genleşme mikta rı (DV), DV = V0 x 3l x DV

 3. Bir Pet Şişe ile 3 Boyutlu Görüntüler Oluşturmak

  Bu videoda, evinizde bulabileceğiniz ev yapımı şeylere sahip plastik bir şişe ile bu harika ve şaşırtıcı 3 boyutlu görüntülerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Çocuklar için inanılmaz bir bilim deneyi. 1. Beşboyutlu Soru

  Bir kamuoyu yoklamasında geçerli yanıtlar almak üzere tasarlanan a. Süzgeç ya da genel bilgi s

 2. Boyutlu Pano

  Üç boyutlu dekor yapımına elverişli olmayan sahnelerde üç kat kontrplakla yapılan resimli pa

 3. Boyutlu Ses

  Ses yayımının uzaysal dağılımını korumak için ayrı alıcıları ile ayrı yerlerden algıl

 4. İki Boyutlu Jel Elektroforezi

  Özellikle yüksek molekül ağırlığına sahip proteinlerin jelde belirlenmesinde kullanılan iki

 5. İkiboyutlu

  Sinema/TV. 1. Yalnız eni ve boyu olan, derinliği bulunmayan. 2. Görüntülükteki görüntüleri

 6. İkiboyutlu Kukla

  Gölge oyunu tasvirlerine de bu ad verilir.

 7. N Boyutlu Katmanlı Uzay

  F düzgeli uzayı olarak (…) uzayı alınarak elde edilen katmanlı uzay.

 8. N Boyutlu Öklit Uzayı

  Öklit düzgesi ile donatılmış (…)uzayı. Anlamdaş. Öklit n-uzayı.

 9. N Boyutlu Uzay

  Bir K oyutunun n kez kendisiyle dik çarpımı üzerinde, toplama ve sayılla çarpma işlemleri (…

 10. Ruhsal Üçboyutlu

  Sinema Gerçekte üçboyutlu olmadığı halde, izleyicide üçboyutlu duygusu uyandıran görüntü

 11. Sıfır Boyutlu Uzay

  Her noktası için açık ve kapalı kümelerden oluşan bir temel yöreler dizgesi varlayan ilinges

 12. Sonlu Boyutlu Uzay

  Boyutu sonlu olan doğrusal uzay.

 13. Tekboyutlu (ses)

  Sinema/TV. Sesin saptanması, okunması, yayınlanmasında yalnız tek oluk kullanılmasından doğa

 14. Tekboyutluluk

  Bir ölçeği oluşturan sınarların tek bir ölçüm konusuna ilişkin ya da türdeş olması öze

 15. Üç Boyutlu Çizge

  Üç boyutlu uzambiçimlerin düzlemde gösterilmesini konu edinen uzambilgisi dalı.

 16. Üç Boyutlu Yapıtlar

  Topografyaya ve mimarlığa, yapımsal estetiğe ilişkin maketler ve benzeri ürünler.

 17. Üç-boyutlu Minigösder

  Nesneleri büyüttüğü gibi derinliği de gösteren minigözler.

 18. Üçboyutlu

  Sinema/TV. Eni ve boyundan başka derinliği de olan.

 19. Üçboyutlu (film), 3-b (film)

  Sinema Görüntüsü, en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film. (Bu duygu, ruhsal yö

 20. Üçboyutlu Bezem

  Sinema/TV. İnce yüzeylerin birleştirilmesi biçiminde değil, doğal görünüşte ve derinliği

 21. Üçboyutlu Görüntülüğü

  Sinema Üçboyutlu sinemada kullanılan, resmin sol ve sağ göz için ayrılmasını sağlayan, ayr

 22. Üçboyutlu Gözlüğü

  Sinema İkiz resim işlemine dayanan üçboyutlu filmlerde iki ayrı renkteki resmin her birini ayr

 23. Üçboyutlu İşlemi

  Sinema/TV. Sinema ve televizyonda üçboyutlu görüntü sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar

 24. Üçboyutlu Ses

  Sinema/TV. 1. İki ya da daha çok oluk yardımıyla saptanma, okunma ve yayınlanmayla dinleyicide

 25. Üçboyutlu Seslendirme

  Sinema/TV. Sesin üçboyutlu olarak saptanması.

 26. Üçboyutlu Sinema

  Sinema Üçboyutlu filmler gerçekleştirmekle uğraşan sinema kolu.

 27. Üçboyutlu Televizyon

  TV. İki mercekli alıcı yardımıyla elde edilen çift resimlerin yayınlanması ve bunların almaMesaj / Bildirim Gönderin