Aranan: Boşaltım

 1. İnsanda Boşaltım Sistemi

  Bir çift olup, fasulye tanesi şeklindedir.Her böbrekten birer idrar kanalı çıkar. Bunlar aşağı doğru inerek idrar kesesinde sonlanır.

 2. Boşaltım Sistemi

  Metabolizma sonucunda oluşan zararlı ve işe yaramayan maddelerin dışarı atılmasına boşaltım denir.

 3. Bitkilerde Boşaltım

  Yapraklarda, gövdede ve köklerde boşaltım. Kara bitkilerinde üç farklı organ sayesinde boşaltım gerçekleştirilebilir. 1. Aktif Boşaltım

  Böbreklerde kanalcık hücrelerinin, bazı maddeleri çevrelerindeki kılcal damarlardan kanalcık

 2. Boşaltım

  Hayvan ve bitkilerde metabolizma artığı olan zararlı maddelerin organizmadan dışarı atılmas

 3. Boşaltım

  (karşılık: ekskresyon), (Lat. ex = dışarı, Lat. cernere = elemek): Zararlı maddelerin bir org

 4. Boşaltım Kanalı

  1. Boşaltım maddelerini dışarı taşıyan kanal. 2. Herhangi bir bezin salgısını taşıyan ka

 5. Boşaltım Kanalı

  (karşılık: ekskresyon kanalı), (Lat. ex = dışarı, Lat. cernere = elemek): Boşaltım maddeler

 6. Boşaltım Organı

  Boşaltım sisteminde boşaltım görevini yapan böbrek, mesane gibi organlar. Ekskresyon organı.

 7. Boşaltım Organları

  anat. İdrarı kandan süzen böbrekler, idrarı böbreklerden mesaneye ileten sidik kanalları, idr

 8. Boşaltım Sistemi

  Organizmada boşaltım görevi yapmak üzere bir araya gelmiş organlar topluluğu. Ekskresyon siste

 9. Boşaltım Sistemi

  (anlamdaş. boşaltım organı, karşılık eksresyon sistemi), (Lat. ex = dışarı, Lat. cernere =

 10. Boşaltım Ve Üreme Sistemi

  anat. Sidik ve üreme organlarından oluşan sistem, sistema urogenitale.Mesaj / Bildirim Gönderin