Mantık Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Abece
  Abecesel Deyim
  Açık Deyim
  Açık Önerme
  Açık Tamdeyim
  Açık Terim
  Açık Yol
  Ad Simgesi
  Ad Türü
  Almaşık Küme Bağıntısı
  Almaşıklık Bağıntısı
  Altdeyim
  Altıklık Yasaları
  Altkarşıtlık Yasası
  Altküme
  Altküme İmi
  Anabileşen
  Anaeklem
  Anayöneten
  Anayönetilen
  Anlam
  Anlam Koyutu
  Anlam Kuralları
  Anlamdaş Deyimler
  Anma İmleri
  Araekyazılış Biçimi
  Artbileşen
  Artbileşen Evetlemesi Yanılımı
  Artek Yazılış Biçimi
  Asal İkilli Önerme Kalıpları
  Ayraçlı Yazılış Biçimi
  Bağdaşmazlık Eklemi
  Bağımlı Önermeler
  Bağımsız İmler
  Bağımsız Önermeler
  Bağıntı
  Bağıntı Alanı
  Bağıntı Değişkeni
  Bağıntı Soyutlayıcısı
  Bağıntı Yüklemi
  Bağlam
  Bağlı Değişken
  Bağsız Değişken
  Başlangıç Önermeleri
  Belirlenir Önerme
  Belirlenmez Önerme
  Belirtik Tanım
  Betim
  Betim Mantığı
  Betimleyici
  Biçimsel Dil
  Biçimsel Dizge
  Biçimsel Mantık
  Biçimsel Sayı Kuramı
  Biçimsel Tanım
  Bileşen
  Bileşen Değillemesi
  Bileşen Evetlemesi
  Bileşik Önerme
  Bileşik Özellik Yüklemi
  Bileştiriciler Mantığı
  Bilgisel Mantık
  Bilgisel Sonuç
  Bilgisel Yönetici
  Birarada Tanım
  Birebir Bağıntı
  Bireçok Bağıntı
  Birey
  Birey Soyutlayıcısı
  Bireysel Değişken
  Bireysel Değişken Çeşidi
  Bireysel Değişmez
  Bireysel Kavram
  Bireysel Kavram Soyutlayıcısı
  Bireysel Olmayan Değişken
  Birim Kümesi
  Birinci Basamak Dili
  Birinci Basamak Kuramı
  Birinci Basamak Mantığı
  Birinci Üye
  Birleşim İlksavı
  Birleşim İmi
  Birli Çekirdek Açık Önerme
  Birli Çelişirlik Eklemi
  Birli Eklem
  Birli Geçerlilik Eklemi
  Birli Tikel-evetleme
  Birli Tümel-evetleme
  Birli Yüklemler Mantığı
  Birli Yüklemli Yasal Biçim
  Birlikte Anlamlı Deyim
  Birlikte Olanaklılık Yöneticisi
  Bitiştirim
  Bölümleyici Yüklem Kümesi
  Bölümsel İzerge
  Bölümsel Yönetici
  Bölünmsel İşlemlenebilir İzerge
  Boş Ad
  Boş Adlı Temel Mantık
  Boş Deyim
  Boş İçerenli İçerme
  Boş Küme
  Boş Olarak Geçme
  Boş Terim
  Boş Tikel-evetlemeli Yasal Biçim
  Boş Tümel-evetlemeli Yasa! Biçim
  Bütün
  Bütünsel İzerge
  Bütünsel Sayısal İzerge
  Bütünsel Yönetici
  Buyruklar Mantığı
  Büyük Öncül
  Büyük Terim
  Çağdaş Mantık
  Çekirdek Açık Önerme
  Çelişik Önermeler
  Çelişiklik Yasaları
  Çelişirlik Eklemi
  Çelişme
  Çelişmezlik İlkesi
  Çevirme
  Çıkarım
  Çıkarım İmi
  Çıkarım Kalıbı
  Çıkarım Kuralı
  Çıkarım Kuralı Örneği
  Çıkarım Sonucu
  Çıkış Kuralı
  Çoğabir Bağıntı
  Çok Çeşitli Dil
  Çok Çeşitli Mantık
  Çok Değerli Doğrusal Eklem
  Çok Değerli Mantık
  Çoklu Tasım
  Çoklu Yüklemler Mantığı
  Çözümleme Kuralları
  Çözümleyici Çizelge
  Çözümleyici Küme
  Dağıtılmamış Terim
  Dağıtılmış Terim
  Değer Adı
  Değer Alanı
  Değer Dizisi
  Değerleme
  Değilleme Eklemi
  Değilleme Önermesi
  Değillemeli-geçişli Bağıntı
  Değillemeli-ikil Önerme Kalıpları
  Değiş Tokuş
  Değişken Bağlama İm Simgesi
  Değişken Bağlayıcısı
  Değişken Çeşidi
  Değişken Değerlemesi
  Değiştirim
  Değiştirim Örneği
  Denetleme
  Denetleme Yöntemi
  Denklik Bağıntısı
  Denklik Öbeği
  Devirme
  Deyim
  Deyim İzergesi
  Deyim Örneği
  Deyim Simgesi
  Deyim Uzunluğu
  Dildışı Nesne
  Dilsel Nesneler
  Dilsel Olmayan Tanım
  Dilsel Tanım
  Dizilim İşlevi
  Dizimbilim
  Dizimsel Ad
  Dizimsel Anlam
  Dizimsel Bağlaşıklık
  Dizimsel Bağlaşıklık Denetlemesi
  Dizimsel Değişken
  Dizimsel Değişmez
  Dizimsel Dönüştürme
  Dizimsel Eksikli ılksavlı Kuram
  Dizimsel Eksiksiz İlksavlı Kuram
  Dizimsel İm
  Dizimsel Özellik
  Dizimsel Sonuç
  Dizimsel Sözeden Dil
  Dizimsel Terim
  Dizimsel Tür
  Dizimsel Tür Çözümlemesi
  Dizimsel Tür Değişkeni
  Dizimsel Tür Dizisi
  Dizimsel Tür İndirgemesi
  Dizimsel Tür Simgesi
  Dizimsel Tutarlı Önerme
  Dizimsel Tutarlı Önerme Kümesi
  Dizimsel Tutarsız Önerme
  Dizimsel Tutarsız Önerme Kümesi
  Dizimsel Yapı
  Doğal Sayı
  Doğal Türetimli Mantık Dizgesi
  Doğru Önerme
  Doğrudan Türetilebilme Kuralı
  Doğrulam
  Doğrulam Kuramı
  Doğruluk Çizelgesi
  Doğruluk Değeri
  Doğruluk Değeri Çözümlemesi
  Doğruluk Değeri Soyutlayıcısı
  Doğruluk İzergesi
  Doğruluk Koşulu
  Doğrusal Bileşik Önerme
  Doğrusal Eklem
  Doğrusal Eklemler Mantığı
  Doğrusal Geçerli Önerme
  Doğrusal Olmayan Eklemler Mantığı
  Dolaylı Türetim
  Dolaysız Altdeyim
  Dolaysız Çıkarım Kuralları
  Dönüştürme
  Dönüştürme Kuralı
  Düpedüz Geçersiz Çıkarım
  Düpedüz Tutarlı Önerme Kümesi
  Durum Betimi
  Düzenlilik İlksavı
  Düzgün Deyim
  Düzgünlük Denetlemesi
  Düzgüsel Dizge
  Eğer Ve Ancak.,.ise:
  Eğer....ise:
  Eklem
  Eklem Simgesi
  Eklemler Mantığı
  Eklemsi
  Eksiklilik Kanıtsavı
  Eksiksiz Küme
  Eksiltili Tasımsal Çıkarım
  En Büyük Tutarlı Küme
  En İnce Simgeleştirme
  Eşbiçimlilik Bağıntısı
  Eşdeğer Deyimler
  Eşdeğer Kuramlar
  Eşdeğer Önermeler
  Eşdeğerlik
  Eşdeğerlik Kalıbı Örneği
  Eşitlik
  Eşitlik İmi
  Eşsayılı Kümeler
  Euler Çizgesi
  Evetleme
  Evirme
  Evren
  Evrene Dayalı Öbek
  Evrensel Bağıntı
  Evrensel Küme
  Evrensel Öbek
  Evrensel Terim
  Evrik
  Evrik Koşul
  Evrik Koşul Değillemesi
  Eylemsel Mantık
  False
  Felsefe Mantığı
  Geçerli Biçimsel Dizge
  Geçerli Çıkarım
  Geçerli Çıkarım Kuralları Kümesi
  Geçerli Mantıksal Dizge
  Geçerli Önerme
  Geçerli Tamdeyim
  Geçerlilik Eklemi
  Geçersiz Çıkarım
  Geçersiz Kılıcı Yorum
  Geçersiz Önerme
  Geçersiz Tamdeyim
  Geçersiz Tutarlı Önerme
  Geçişli Bağıntı
  Geçişsiz Bağıntı
  Geleneksel Mantık
  Genel Değilleme Kuralı
  Genel Önerme
  Genel Tamdeyim
  Genleşmiş Biçimsel Dizge
  Genleşmiş Dil
  Genleşmiş Mantık Dizgesi
  Gerçek Birey
  Gerçek Durum
  Gerçek Kaplam
  Gerçek Tamdurum
  Gerçekleme
  Gerçekleşebilir Değerleme
  Gerçekleşemez Değerleme
  Gerçel Kipler Mantığı
  Gerek...gerek:
  Gerekli Koşul
  Gerekli-yeterli Koşul
  Gerektirme Kuralı
  Gevşek Geçerli Çıkarım
  Gevşek Yeğleme Yöneticisi
  Giriş Kuralı
  Gödel Sayısı
  Gösterilen
  Gösterme
  Güçkümesi
  Güçkümesi İlksavı
  Heple Hiç Kuralı
  Hepolacak Yöneticisi
  Hepolmuş Yöneticisi
  İçeren
  İçerilen
  İçerme
  İçerme İmi
  İçerme Kalıbı
  İçerme Kalıbı Örneği
  İçerme Kuralı
  İçlem
  İçlem Belirlenimi
  İçlem İzergesi
  İçlemdeş Deyimler
  İçlemli Yorum
  İçlemsel Anlam
  İçlemsel Bağıntı
  İçlemsel Doğruluk İzergesi
  İçlemsel İzerge
  İçlemsel İzerge Soyutlayıcısı
  İçlemsel Nesne
  İki Değerli Doğrusal Eklem
  İki Değerli Mantık
  İkil Önerme Kalıbı
  İkilem
  İkili Birinci Bileşen Değillemesi
  İkili Birinci-bileşen Evetlemesi
  İkili Eklem
  İkili Geçerlilik Eklemi
  İkili İkinci-bileşen Değillemesi
  İkili İkinci-bileşen Evetlemesi
  İkili Öbeklendirme
  İkili Tutarsızlık Eklemi
  İkinci Düzeyden Sözeden Dil
  İkinci Üye
  İlgisizlik Yöneticisi
  İlkel Çıkarım Kuralı
  İlkel İm
  İlkel Yönetici
  İlksav
  İlksav Kalıbı
  İlksavlandırılır Kuram
  İlksavlı Kümeler Kuramı
  İlksavlı Kuram
  İlksavlı Mantık Dizgesi
  İm Örneği
  İm Yorumlayıcı İzerge
  İmbilim
  İndirgeme
  İndirgenmiş Önerme
  İşlemleme
  İşlemlenebilir İzerge
  İşlemleyici
  İşlev
  İşlev Değişkeni
  İşlev Değişmezi
  İşlev Simgesi
  İstenirlik Niceliği Yöneticisi
  İyice Sıralama
  İzerge
  İzerge Değer Alanı
  İzerge Değeri
  İzerge Değişkeni
  İzerge Tanım Bölgesi
  İzin Dağıtıcılığı
  İzin Yöneticisi
  Kalıp
  Kalıp Örneği
  Kanıtlama
  Kanıtlama Kuramı
  Kanıtlanım
  Kanıtlanır Çıkarım
  Kanıtsav
  Kanıtsav Kalıbı
  Kapalı Deyim
  Kapalı Önerme
  Kapalı Tamdeyim
  Kapalı Terim
  Kapalı Yol
  Kapanış
  Kaplam
  Kaplam Belirlenimi
  Kaplam Belirlenimi İmi
  Kaplam İmi
  Kaplam İzergesi
  Kaplamdaş Deyimler
  Kaplamsal Bağıntı
  Kaplamsal Deyim
  Kaplamsal İzerge
  Kaplamsal İzerge Soyutlayıcısı
  Kaplamsal Nesne
  Kaplamsal Yorumlanmış Dil
  Kaplamsallık İlksavı
  Kararlar Mantığı
  Karmaşık Deyim
  Karmaşık Terim
  Karmaşık Yapıcı İkilem
  Karmaşık Yıkıcı İkilem
  Karmaşık Yöneticiler Mantığı
  Karşı Örnek
  Karşılıklı-koşul Eklemi
  Karşılıklı-koşullu
  Karşıolum Yasaları
  Karşıtlık Yasası
  Kavram
  Kendi İkil Eklem
  Kendi İkil Önerme
  Kendini Adlandıran Deyim
  Kendini Adlandırma
  Kendini Destekleyen Önerme
  Kendiyle Çelişik Önerme
  Kesişim
  Kesişim İmi
  Kimi:
  Kip Değillemesi
  Kipler Mantığı
  Kipsel Almaşıklık Bağıntısı
  Kipsel Önerme
  Kipsel Yönetici
  Kipsel Yönetilen
  Kısaltıcı Tanım
  Koşaç
  Koşul Değillemesi
  Koşul Eklemi
  Koşullu
  Koşullu Çevriği
  Koşullu Devriği
  Koşullu Eşleniği
  Koşullu Evriği
  Koşullu Tasımlar
  Koşullu Türetim
  Koşulsuz Yargı
  Koyut
  Küçük Öncül
  Küçük Terim
  Kullanımbilim
  Kullanımsal Anlam
  Kullanımsal Sözeden Dil
  Kullanış Bağlamı
  Kullanma
  Küme Bölümlemesi
  Küme Değişkeni
  Küme Terimi
  Kümeler Kümesi
  Kümeler Kuramı
  Kümesel Sayı Kuramı
  Kuram
  Kurma Kuralları
  Kurucu Değişmez
  Kurucu Öğe
  Kurucu Yalın Terim
  Mantık
  Mantık Dizgesi
  Mantık Kuralı
  Mantık Yasası
  Mantıkça Kapalı Önermeler Kümesi
  Mantıksal Çatışkı
  Mantıksal Çıkarım Kuralı
  Mantıksal Değişmez
  Mantıksal Deyim
  Mantıksal Dizge
  Mantıksal Dönüştürme Kuralı
  Mantıksal İlksav
  Mantıksal İlksav Kalıbı
  Mantıksal İm
  Mantıksal Kalıp
  Mantıksal Kanıtsav
  Mantıksal Kapanış
  Mantıksal Kipsel Yönetici
  Mantıksal Olmayan Değişmez
  Mantıksal Sonuç
  Mantıksal Zorunluluk Yöneticisi
  Matematiksel Mantık
  N-li Yöneten Deyim
  Nesne
  Nesne Tanımı
  Niceleme İmi
  Niceleme İmi Simgesi
  Niceleme Mantığı
  Niceleyici
  Niceleyici Değillemesi
  Niceleyicinin Boş Geçişi
  Öbekleme İlksav Kalıbı
  Öbeklenim
  Öbekleyici
  Ödev Dağıtıcılığı
  Ödev Değillemesi
  Ödev Mantığı
  Ödev Yöneticisi
  Ödevce Yetkin Tamdurum
  Ödevsel Almaşıktık Bağıntısı
  Ödevsel Önerme
  Ödevsel Sonuç
  Ödevsel Yönetici
  Öğelik İmi
  Olacak Yöneticisi
  Olacaklı Almaşıklık Bağıntısı
  Olağan Kaplam
  Olağan Yorum
  Olanaklı Birey
  Olanaklı Kaplam
  Olanaklılık Dağıtıcılığı
  Olanaklılık Giriş Kuralı
  Olanaklılık Yöneticisi
  Olanaksızlık Yöneticisi
  Olmuş Yöneticisi
  Olmuşlu Almaşıklık Bağıntısı
  Olumlu Önerme
  Olumsal Önerme
  Olumsallık Yöneticisi
  Olumsuz Önerme
  Olumsuzlamalı Terim
  Olumsuzlamasız Terim
  Önbileşen
  Önbileşen Değillemesi Yanılımı
  Önçevirme
  Öncül
  Öncüller Kümesi
  Öncülsüz Çıkarım
  Öncülsüz Çıkarım Kuralı
  Öndevirme
  Önek Yazılış Biçimi
  Önekli Yasal Biçim
  Önekli Yasal Biçim Üreteci
  Önerme Değişkeni
  Önerme Değişmezi
  Önerme Kalıbı
  Önerme Niceliği
  Önerme Niteliği
  Önerme Simgesi
  Önerme,
  Önermesel Mantık
  Önermesel Olmayan Mantık
  Önesürüş
  Örnekle Tanım
  Orta Terim
  Örtük Tanım
  Özaltdeyim
  Özaltküme
  Özbileşen
  Özbirey
  Özbireyli Öbek
  Özdeğişmez
  Özel Değişmez
  Özel İlksav
  Özel İlksavlar Kümesi
  Özelleme Kuralları
  Özellik
  Özellik Yüklemi
  Özne-yüklem Önerme Kalıbı
  Özne-yüklem Önermesi
  Özne-yüklem Önermesi Niceliği
  Özne-yüklem Önermesi Niteliği
  Öznitelik
  Öznitelik Soyutlayıcısı
  Özöbek
  Quine Yöntemiyle Doğruluk Değeri Çözümlemesi
  Rakam
  Salt Mantıksal Kuram
  Salt Öbek
  Sanılabilme Yöneticisi
  Sanısal Mantık
  Sanısal Sonuç
  Sanısal Yönetici
  Saptama Sorunu
  Saptama Yöntemi
  Saptanır Biçimsel Dizge
  Saptanır Küme
  Saptanır Kuram
  Saptanır Mantıksal Dizge
  Saptanmaz Mantıksal Dizge
  Sav Soyutlayıcısı
  Savunulmaz Önerme Kümesi
  Savunulur Önerme
  Savunulur Önerme Kümesi
  Sayal Sayı
  Saydam Bağlam
  Saydamsız Bağlam
  Sayı Değişkeni
  Sayılabilir Küme
  Sayısal Bağıntı
  Sayısal İzerge
  Seçme İlksavı
  Seçmeler Mantığı
  Sezgici Mantık
  Sezgisel Kümeler Kuramı
  Sıfırlı Bağıntı
  Sıfırlı Değişken Bağlayıcısı
  Sıfırlı Eklem
  Sıfırlı Geçerlilik Eklemi
  Sıfırlı İçlemsel İzerge
  Sıfırlı İşlev
  Sıfırlı Kalıp
  Sıfırlı Kaplamsal İzerge
  Sıfırlı Öznitelik
  Sıfırlı Soyutlayıcı
  Sıfırlı Tamdeyim
  Sıfırlı Tasımsal Çıkarım
  Sıfırlı Tutarsızlık Eklemi
  Sıfırlı Yüklem
  Sıkı Ayırma Kuralı
  Sıkı Geçerli Önerme
  Sıkı Tamsıralama
  Sıkı Yarısıralama
  Simgeleştirme
  Simgeleştirme Biçimi
  Simgeleştirme İnceliği
  Simgeleştirme Kabalığı
  Simgesel Deyim
  Simgesel Karşılık
  Simgesel Mantık
  Sınır Sıral Sayısı
  Sıralama Bağıntısı
  Sıralanmamış İkili
  Sıralanmış İkili
  Sonlu Küme
  Sonlu-ötesi Sayaı Sayı
  Sonlu-ötesi Sıral Sayı
  Sonsuz Küme
  Sonsuz Uzunlukta Delimli Dil
  Sonsuzluk İlksavı
  Sonucun Çıkmaması
  Sorular Mantığı
  Soyutlayıcı
  Sözcük Tanımı
  Sözeden Değişken
  Sözeden Dil
  Sözeden Kanıtsav
  Sözeden Kuram
  Sözeden Mantık
  Sözedilen Dil
  Sözedilen Kuram
  Süreler Mantığı
  Süresel Yönetici
  Tambağımsız Önerme
  Tambağımsız Önermeler
  Tamçevirme
  Tamçevrik
  Tamdevirme
  Tamdevrik
  Tamdeyim
  Tamdeyimsel Değişken Bağlama İmi
  Tamdurum
  Tamdurumda Varolan Birey
  Tameşleme
  Tamindirgeme
  Tamindirgenmiş Önerme
  Tamkipsel Önerme
  Tamsıralama
  Tanım
  Tanım Kalıbı
  Tanımlama
  Tanımlama Kuramı
  Tanımlanabilme
  Tanımsal Genleşme
  Tanımsal Kısaltma
  Tasım
  Tasım Biçimi
  Tasım Kalıbı
  Tasımsal Çıkarım
  Tasımsal Çıkarım Genel Kalıbı
  Tasımsal Mantık
  Tasımsal Önerme
  Tekbaşına Anlamlı Deyim
  Tekçeşitli Dili
  Tekdüzenli Birli Açık Önerme
  Tekil Evetleme
  Tekil Önerme
  Tekil Tamdeyim
  Tekil Terim
  Tekyapılı Kuram
  Temel Dizimsel Tür
  Temel Doğruluk Çizelgesi
  Temel Mantık
  Temel Mantıklı Biçimsel Dil
  Temel Mantıklı Çözümleyici Küme
  Temel Mantıklı Dil
  Temel Mantıklı Kuram
  Temel Mantıklı Sayı Kuramı
  Terim
  Terim Simgesi
  Terim Yöneteni
  Terim Yöneteni Simgesi
  Tersbakışımlı Bağıntı
  Terstasım
  Tikel Niceleme İmi
  Tikel Niceleyici
  Tikel Olumlu Önerme
  Tikel Olumluluk Yöneteni
  Tikel Olumsuz Önerme
  Tikel Olumsuzluk Yöneteni
  Tikel Önerme
  Tikel Özelleme
  Tikel Özelleme Kuralı
  Tikel Özne-yüklem Önermesi
  Tikel-evetleme
  Tikel-evetleme Eklemi
  Tikel-evetlemeli Kurucu Bileşen
  Tikel-evetlemeli Tam Yasal Biçim
  Tikel-evetlemeli Yasal Biçim
  Tikel-evetllemeli En Kısa Bir Yasal Biçim
  Tüketici Bölümleme
  Tüketici Durum Kümesi
  Tümdengelim
  Tümdengelim Kanıtsavı
  Tümdengelimli Mantık
  Tümel Değilleme
  Tümel Niceleme İmi
  Tümel Niceleyici
  Tümel Olumlu Önerme
  Tümel Olumluluk Yöneteni
  Tümel Olumsuz Önerme
  Tümel Olumsuzluk Yöneteni
  Tümel Önerme
  Tümel Özelleme
  Tümel Özelleme Kuralı
  Tümel Özne-yüklem Önermesi
  Tümel-evetleme
  Tümel-evetleme Eklemi
  Tümel-evetlemeli En Kısa Bir Yasal Biçim
  Tümel-evetlemeli Kurucu Bileşen
  Tümel-evetlemeli Tam Yasal Biçim
  Tümel-evetlemeli Yasal Biçim
  Tümevarım
  Tümevarımlı Kanıtlanım
  Tümevarımlı Mantık
  Tümevarımlı Öbek Dizgesi
  Tümleyen
  Tümleyen İmi
  Türetilebilme
  Türetilebilme İmi
  Türetilebilme Önermesi
  Türetilmiş Çıkarım Kuralı
  Türetilmiş Dizimsel Tür
  Türetim
  Tutarlı İlksavlı Kuram
  Tutarlı Önerme
  Tutarlı Önerme Kümesi
  Tutarlı Tamdeyim
  Tutarsız Önerme
  Tutarsız Önerme Kümesi
  Üçüncünün Olmazlığı
  Ülküsel Tamdurum
  Üretilen Çözümleyici Küme
  Üstküme
  Uygulanabilme
  Varlıksal Öndayanak
  Varlıksal Öndayanaksız Mantık
  Varlıksal Varsayma
  Varolma İmi
  Varsayım
  Venn Çizgesi
  Ya Da
  Yalın Tasım
  Yalın Tasım Kalıbı
  Yalın Terim
  Yalınç Bileşen
  Yalınç Eşitlik Kuramı
  Yalınç Öbekler Kuramı
  Yalınç Önerme
  Yalınç Özellik Yüklemi
  Yalınç Tamdeyim
  Yalınç Yapıcı İkilem
  Yalınç Yıkıcı İkilem
  Yalınç Yöneticiler Mantığı
  Yalınlaştırma Kuralları
  Yanııım
  Yanıltmaca
  Yanlış Önerme
  Yanlışlayıcı Yorum
  Yansımalı Bağıntı
  Yansımasız Bağıntı
  Yararlılık Ölçüsü
  Yaratıcı Olmama
  Yardımcı İm
  Yargı
  Yarıanma İmleri
  Yarıçevirme
  Yarıdevirme
  Yarısıralama
  Yasak Yöneticisi
  Yasal Biçim
  Yeğleme Almaşıklık Bağıntısı
  Yeğleme Yönetici
  Yeğlemeler Mantığı
  Yer Sayısı
  Yer Tutucu Simge
  Yerine Koyma
  Yerine Koyma İlksavı
  Yeterli Koşul
  Yinelemeli Kipsel Önerme
  Yinelgeli Sayılabilir Küme
  Yinelgen Bağıntı
  Yinelgen İzerge
  Yinelgen Küme
  Yöneten Deyim
  Yönetici
  Yöneticiler Mantığı
  Yöneticiler Mantığı Çözümleyici Kümesi
  Yönetilen Deyim
  Yorum
  Yorum Biçimi
  Yorumbilim
  Yorumlanan
  Yorumlanmış Biçimsel Dil
  Yorumlayan
  Yorumsal Anlam
  Yorumsal Dizge
  Yorumsal Eksikli İlksavlı Kuram
  Yorumsal Eksiksiz İlksavlı Kuram
  Yorumsal Eksiksiz Olamayan Kuram
  Yorumsal Sözeden Dil
  Yorumsal Tanım
  Yüklem
  Yüklem Değişkeni
  Yüklem Değişmezi
  Yüklem Simgesi
  Yüklemeli Olmayan Tanım
  Yüklemler Mantığı
  Yüksek Basamak Mantığı
  Zorunluluk Çıkış Kuralı
  Zorunluluk Dağıtıcılığı

Mesaj / Bildirim Gönderin