Bütçenin Genellik İlkesi » İktisat Terimi


  1. Bütçenin Genellik İlkesi anlamı nedir?

  2. Devlet maliyesinin bir bütün halinde ele alınması gerekliliğinden hareketle devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı ve tam olarak gösterilmesine ilişkin bütçe ilkesi. Bu ilke, bütçede yer alacak rakamların gayrisafî tutarlar üzerinden olmas

  3. İktisat Terimleri Sözlüğü Tüm Liste »

Sayfa Yorumları

Yorum EkleMesaj / Bildirim Gönderin