Neden » Felsefe Terimi


 1. Neden anlamı nedir?

 2. I. Gerçek neden (illet). 1. Bir olayın gerçek nedeni.

  Bir şeyi etkileyen, oluşturan, doğuran -> etkinin bağlılaşık kavramı gerçek etkilere ve değişmelere yol açan etkileme. ("A B nin nedenidir. " dendiğinde, "A nın varoluşu B nin varoluşunun nedenidir. " denmek istenir.

  ) Eskiçağda ve Dekartçılarda bugünkünden daha geniş anlamda kullanılmıştır. Aristoteles nedeni dört ayrı anlamda kullanır: a. Biçimsel neden (causa formalis): Biçim veren neden. b.

  Özdeksel-içeriksel neden (causa materialis): Gerçekte bulunan özdeksel neden özdeksel koşul etkilemenin, temeli, değişmeyen özdeği kendisinden bir şeyin oluştuğu şey. c. Etkileyici neden (causa efficiens): Başlangıçta bulunan edici, yapıcı, etkileyici neden. d.

  Ereksel neden (causa finalis): Bir son, erek güden neden. Günümüzde nedenin yalnızca bu son iki anlamı kalmıştır. Etkileyici neden, bir başka olayı doğuran, bir olayı ya da bir eylemi yaratan varlığı göstermek için ereksel neden de, bir edimi gerçekleştirmek üzere güdülen ereği göstermek için kullanılır. 2. Bir özün, bir varlığın olanağının varlık koşulu olarak varlık nedeni, var olma nedeni (Lat. ratio essendiratio possibilitatis). Ancak burada olgusal olay henüz söz konusu değildir, böyle bir olay için gerçek neden (causa) olması zorunludur. 3-Hareket nedeni, kımıldatıcı neden, güdü (motif).

  İstemenin, eyleminin ruhsal nedeni. II. Mantıksal neden (sebep): 1. Kensisinden, başka bir yargının, başka bir önermenin, başka bir kavramın zorunlukla çıktığı yargı, önerme ya da kavram.

  Temel, dayanak, gerekçe. (Bağlılaşık kavramı: sonuç=consecutio. ) 2. Doğrulayıcı neden, doğrulama, gerekçe: Bir şeyi haklı göstermek üzere öne sürülen kanıt.

  (Bu kanıt iyi olmayabilir de. ) 3. Bilgi nedeni (ratio cognoscendi): Bir şeyin bilinmesini sağlayan neden. (Ör.

  Termometrenin yükselmesi ısı artışının saptanması için bilgi nedenidir termometre ısının yükselmesinin gerçek nedenini açıklamaz, yalnızca onun bilinmesinin nedenidir. )

 3. Felsefe Terimleri Sözlüğü Tüm Liste »

Sayfa Yorumları

Yorum EkleMesaj / Bildirim Gönderin