Aranan: Yapay

 1. Yapay Zekâ Fakültesi Kuruluyor

  Dünyanın lider üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 1 milyar dolar yatırımla yapay zekâ fakültesi kuruyor.

 2. Yapay Zekanın Müthiş Sonuçları

  Yapay zeka ile çalışan fotoğraf düzenleme programının yapmış olduğu inanılmaz düzenlemeler. 1. Kaş Yapayım Derken (yaparken) Göz Çıkartmak (çıkarmak)

  İşi düzelteyim derken büsbütün bozmak.

 2. Maya Yapay Kromozomu, Yac

  Kırk beş kilobazdan büyük DNA parçalarının klonlanmasında kullanılan, sentromeri, iki telom

 3. Yapay Anlayış

  Algoritma biçiminde tanımlanamayan, buluşsal yöntemlerle özdevimli öğrenme yöntemlerinden ya

 4. Yapay Bağışıklık

  Aşılanma veya bir başka bireyden alınan antikorların uygulanmasıyla oluşan bağışıklık.

 5. Yapay Bilmece

  Bir bilmecenin diğer bir bilmeceyle karıştırılması sonucunda geleneksel yapısı bozulduğu gi

 6. Yapay Büküm

  Düşünce ve duyguyu dilin gerektirdiği bükümü bozarak, uydurma bir gelenekle söz söyleme san

 7. Yapay Döllenme

  Memelilerde ve bal arılarında erkek hayvandan alınarak toplanan spermaların, dişinin üreme kan

 8. Yapay Düzey

  Kalabalık sahnelerde, gerideki oyuncuların da seyirci tarafından görülmelerini sağlayan yükse

 9. Yapay ışık Uygulaması

  Işıkla üremenin kontrolü.

 10. Yapay ışımetkinlik

  Yapay olarak türetilmiş yerdeşlerin ya da uyarılan çekirdeklerin. ışımetkinliği.

 11. Yapay ışınetkinlik

  Özellikle çekinsel tepkirlerde, çekinlere ılıncıklar verilerek türetilen yeni yerdeşlerin ı

 12. Yapay ışınım

  Yapay veya yoğunluklu maddelerin ya da yüksek gerilimli aygıtların yayınladığı ışınım.

 13. Yapay Karsbald Tuzu

  5 kısım sodyum sülfat+ 2 kısım sodyum bikarbonat+ 1 kısım sodyum klorür+ 1 kısım potasyum

 14. Yapay Kurutma

  Kurutma fırını ya da benzeri bir düzenden yararlanarak ağacı kısa sürede kurutma işi.

 15. Yapay Kurutulmuş Mısır Bitkisi

  Suni kurutulmuş mısır bitkisi.

 16. Yapay Kurutulmuş Yonca

  Suni kurutulmuş yonca.

 17. Yapay Mum

  Sahne üzerinde mum ışığı etkisi veren, elektrikle yanan mum.

 18. Yapay Radyoaktiflik

  Nükleer deneme, sızıntı ışınım, televizyon, ışın kadranlı saat, tütün, vb. yapay ortam

 19. Yapay Reçine

  Tutkal, vernik ya da yapay reçine plakası (formika) üretiminde kullanılan bir tür reçine.

 20. Yapay Reçine Filmi

  Çok ince levhalar halinde yapılmış, ısıtıcılı preslerle kaplama yapıştırmada kullanılan

 21. Yapay Reçine Tutkalı

  Kimyasal olaylar sonunda bağlayıcı güç kazanan, suya, ısıya ve dış etkilere dayanıklı yap

 22. Yapay Reçine Verniği

  Kimyasal değişmeler sonucu katman yapan, suya, ısıya ve dış etkilere dayanıklı vernik.

 23. Yapay Saç

  Sakal, bıyık, favori, kaş ve benzeri eklentileri yapmak için hazırlanmış kıl topağı.

 24. Yapay Seleksiyon

  Bitki ve hayvanlarda gelecek dölün ana babalarının istenilen karakterde, insanlar tarafından ko

 25. Yapay Sınıflandırma

  Linnaeus'un analog organlara göre yapmış olduğu fakat akrabalık dereceleri hakkında bir bilgi

 26. Yapay Söyleyiş

  Düşünceleri ve duyguları, dilin gerektirdiği tümcelemeyi bozarak, uydurma bir biçimde söylem

 27. Yapay Tohumlama Kateteri

  Suni tohumlama kateteri.

 28. Yapay Uydu

  Dünya ya da başka bir gökcismi çevresinde dolanan kendilerinden bilimsel ya da uygulayımsal ama

 29. Yapay uydu

  İnsanlar tarafından yapılarak bir gök cismi çevresinde yörüngeye oturtulan cisim.

 30. Yapay Yaşlanma

  Oda sıcaklığı üstündeki sıcaklıklarda gerçekleştirilen, hızlandırılmış yaşlanma.

 31. Yapay Yüz

  Oyuncunun insancıl anlatımını kapatmak ya da oyuncuyla seyirci arasında güzelduyusal uzaklığ

 32. Yapaylık

  Bir gözlemde, bir deneyleme durumunda olayların doğal ve olağan akışından çıkarılarak inceMesaj / Bildirim Gönderin