Aranan: Sinirli

 1. Niçin Yaşlanıyoruz?

  İnsan vücudunda, hücrelerin bölünerek, yeni hücre oluşturabilmelerinin de sayısı sınırlıdır. Sonuna kadar bölünebilen tek hücre kanser hücresidir. Dolayısıyla aslında kanserin sırrının çözülmesi insanın yaşlanma olgusuna da ı

 2. Dar Yapraklı Sinirli Ot Faydaları

  Bağa yaprağı, Ateş yaprağı olarak ta bilinir. Geniş yapraklı sinirli ot da aynı etkilere sahiptir ve aynı biçimde kullanılır. Her tarla kıyılarında, çukurlarda ve nemli arazide yetişir.

 3. Termometreler Arasın Dönüşüm

  Herhangi bir termometrenin gösterdiği sıcaklık aralığı sınırlıdır. Örneğin cıvalı termometre, cıvanın donma noktasının –39 °C altındaki sıcaklıklarda bir değer gösteremez. 1. Alttan Sınırlı İşlev

  f (X) görüntüsü R içinde alttan sınırlı olan (…)işlevi.

 2. Alttan Sınırlı Küme

  Bir tikel sıralı kümede bir alt sınır varlayan altküme.

 3. Düzgün Sınırlılık

  F verilen bir X Banach uzayından bir başka Y düzgeli uzayına giden sınırlı doğrusal dönüş

 4. ışınırlık

  Yüzey birlimi başına ışıyan ışık akısı.

 5. ışınırlık

  Işık almakta olan bir özdeğin, başka ya da aynı dalga boyunda ışınlar salması olayı.

 6. ışınırlık

  Görünmez morötesi ışınının emilmesi sonucu görünür ışık yayma durumu.

 7. ışınırlık

  TV. Bazı özdeklerin, Röntgen ışınları, morötesi ışınları gibi bazı dalga uzunluklarınd

 8. ışınırlık Dindirmesi

  Bir dış etkenle, özdeciklerin ışınırlığını azaltma ya da durdurma.

 9. Sınırlı

  Terimleri sayısı verilen bir N sayışımdan küçük olan bir kümenin bu niteliği.

 10. Sınırlı Basım

  Belli bir amaçla, belli sayıda yapılan basım. (Bu tür basımlarda genel olarak çok iyi ve paha

 11. Sınırlı Basım Kaydı

  Sınırlı basımlarda, sınır sayısı İle, eldeki kitabın bu sınırlı sayı içinde kaçınc

 12. Sınırlı Basım Numarası

  Sınırlı basımlarda, her kitabın taşıdığı numara.

 13. Sınırlı Bellek Yitimi

  Belli bir yaşantının ya da sıkı ilişkileri bulunan bir yaşantı kümesinin unutulması.

 14. Sınırlı Bütçe Yineleme Yöntemi

  Bütçe dönemi sona erdiğinde hesapların kapanmayıp belirlenmiş bir tarihe kadar eski bütçe u

 15. Sınırlı Çoğaltma

  Bir yapıtın belirli bir sayıda ve çok az olarak yayımlanması.

 16. Sınırlı Değişimli İşlev

  Tümel değişimi sonlu olan işlev.

 17. Sınırlı Dizi

  Kendi öğelerinden oluşan küme sınırlı olan dizi. a. bk. sınır I.

 18. Sınırlı Doğrusal Dönüşüm

  1. E ile F birer düzgeli uzay olmak üzere eküs (…)koşulunu sağlayan (…)doğrusal dönüşüm

 19. Sınırlı Emir

  Borsa oyuncusunun aracı kuruma sınır fiyat kapsamında verdiği emir.

 20. Sınırlı Haklar

  Sinema Film dağıtımında, filmle ilgili haklardan yalnız bir bölümünün verilmesi durumu.

 21. Sınırlı İşlev

  Görüntüsü sınırlı olan işlev.

 22. Sınırlı Küme

  1. Bir ölçeyli uzayın çapı sonlu olan altkümesi. 2. Bir düzgeli uzayda eküs (…)koşulunu sa

 23. Sınırlı Ölçüm

  (…)bir ölçüm uzayı olmak üzere (…)koşulunu sağlayan ve (…)üzerinde tanımlı olan (…)öl

 24. Sınırlı Sayılar Kümesi

  Alt ve üst sınırları var olan gerçek sayılar kümesi.

 25. Sınırlı Soğruk Uzay

  Sınırlı bütün altkümelerini soğuran dengeli ve dışbükey her altkümeyi sıfırın bir yör

 26. Sınırlı Soğurgan Küme

  Bir ilingesel doğrusal uzayda tüm sınırlı altkümeleri soğuran altküme.

 27. Sınırlı Süzgeç

  Bir ilingesel uzay üzerinde bulunan ve en azından bir sınırlı küme kapsayan süzgeç.

 28. Sınırlı Yakınsama İlingesi

  E ile F yerel dışbükey iki uzay, g takımı E nin sınırlı altkümelerinin bütünü olmak üze

 29. Sınırlı Yakınsama Savı

  Ölçülebilir, noktasal yakınsak ve düzgün sınırlı olan bir işlevler dizisinin terimlerinin

 30. Sınırlı Yarışma

  Yalnız önceden belirtilen belli sanatçıların katılabileceği resim, heykel, mimarlık yarışm

 31. Sınırlı Yasal İzin

  Yasadan doğmakla birlikte yararlanma özgenliğinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan ka

 32. Sınırlı Yeterlik

  Yaş küçüklüğü, kocamışlık ya da akıl hastalığı nedenlerinden dolayı, suç kavramı ve

 33. Sinirlilik

  İç ve dış uyaranlar karşısında, hızla uyuma yaramayan amaçsız, coşkusal davranışlar gö

 34. Sınırlılık

  1. Bir biigi ya da araştırma bulgusunun belli bir kavram çerçevesinde geçerli sayılması. 2. B

 35. Tersinirlik

  Her adımda ısıldevingen dengede bulunma, dolayısıyla dengenin iki yanına da kolayca gidebilece

 36. Üstten Sınırlı İşlev

  f(X) görüntüsü R içinde üstten sınırlı olan f : (…)işlevi.

 37. Yerel Sınırlı İlingesel Doğrusal Uzay

  Sıfırın bir sınırlı yöresi var olan ilingesel doğrusal uzay.

 38. Yerinde Sınırlı Karsinom

  Kötücül epitel tümörün hücresel özelliklerini taşımasına karşın, bazal zara invaze olma

 39. Yukarıdan Sınırlı Küme

  Bir tikel sıralı kümede, bir üst sınır varlayan altküme.Mesaj / Bildirim Gönderin