Aranan: Resimli

 1. Toplumcu Şiir (1920 - 1960 Arası)

  Toplumcu Şiir;1920 - 1960 Arası. Türk şiirinde toplumcu şiirin öncülüğünü Nazım Hikmet Ran yapmıştır. ”Aydınlık” ve “Resimli Ay” dergilerinde bir araya gelen sanatçılar bu anlayışı başlattılar. Şiirlerinde serbest ölçü

 2. Odunlardan Sıradışı, Doğa Resimli Sehpa Yapımı

  Odunlardan sıradışı, doğa resimli sehpa yapımı

 3. Resimlerle Güzel Sözler

  Resimli güzel sözler ile düşüncelerinizi paylaşın. 1. Bireşimli Dil

  Birkaç sözcüğün bir araya gelmesinden oluşan bir tek sözcükle bir nesne ya da bir oluşumun

 2. Çift Resimli Canlandırma

  Sinema Çift resim ilkesine dayanılarak gerçekleştirilen canlandırma. (Her resim iki kez kullan

 3. Çok Resimli İşlem

  Sinema Tek bir kuşak üzerindeki bir çerçeve içine sığdırılmış birden çok resmin tek gör

 4. Çokbireşimli Dil

  Başka dillerde birkaç sözcükle anlatılan nesne, aygıt ya da olayların bir bölümünü bir te

 5. Resimli Çocuk Kitabı

  Okul öncesi çağındaki çocukların yararlanması için yayımlanan az yazılı, bol resimli kita

 6. Resimli Çocuk Sözlüğü

  Küçük çocuklar için hazırlanan ve abece düzeninde sıralanan resimler ile sözcüklerden olu

 7. Resimli Roman

  Sinema/TV. Fotoromanın, elle yapılmış resimlerle gerçekleştirileni.

 8. Resimli Taslak

  Sinema/TV. ABD'de belirli bir tecimsel izlenceyi ya da filmi özetleyen dizi resimler.

 9. Resimli Test

  İçinde yazı ve şekillerden çok resim bulunan ya da yalnız resimlerden oluşan bir test türü.

 10. Resimlik

  Sinema/TV. Herhangi bir amaçla kullanılacak resimlerin sıralanmış olarak saklandığı yer.

 11. Saydam Resimlik

  Sinema/TV. Saydam resimlerin sıralanmış, kataloglanmış olarak saklandığı yer.

 12. Tek Resimli Canlandırma

  Sinema Tek resim ilkesine dayanılarak gerçekleştirilen, her resmin bir kez kullanılmasına, devi

 13. Tek Resimli Çevirim

  Sinema 1. Her seferinde bir tek resim saptama. 2. Uzun zaman aralıklarıyla her seferinde bir tek r

 14. Tek Resimli Devinim

  Sinema Çeşitli sinema aygıtlarındaki pencere önünden filmin her seferinde bir resim boyu geçi

 15. Tek Resimli Gösterim

  Sinema Göstericideki filmi, görüntülüğe her seferinde bir resim yansıtacak biçimde geçirere

 16. Tekresimlik

  TV. Değişmeyen tek bir resmi yayınlamakta kullanılan alıcı ışıtacı.

 17. Titreşimli Bitirme

  Titreşim dalgalarından yararlanarak yapılan bitirme işlemi.

 18. Titreşimli Miniakımölçer

  Dalgalı akım ölçümlerinde kullanılan, devinen parçası uygulanan dalgalı akımın sıklığ

 19. Tümbireşimli Dil

  İçinde, birçok sözcükten oluşan tek sözcüklü tümceler bulunan dil. bk. çokbireşimli dil,

 20. Üç Resimli Canlandırma

  Sinema Her resmin üç kez kullanılmasından dolayı, devinimin hızının ya da belli bir süredek

 21. Üç Resimli Renk İşlemi

  Sinema Tek bir kuşak üzerine, renk ayırımına göre, üç ayrı renkte resmin birbirini izleyereMesaj / Bildirim Gönderin