Aranan: Plastik

 1. Bir Pet Şişe ile 3 Boyutlu Görüntüler Oluşturmak

  Bu videoda, evinizde bulabileceğiniz ev yapımı şeylere sahip plastik bir şişe ile bu harika ve şaşırtıcı 3 boyutlu görüntülerin nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Çocuklar için inanılmaz bir bilim deneyi.

 2. Bir Plastik Şişe ile 4 Harika Şey

  Bu videoda, evinizde bulabileceğiniz sadece plastik bir şişeyle 4 harika ve şaşırtıcı şeyin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Çocuklar için inanılmaz bir bilim deneyi.

 3. Plastik Şişe ile Papağan veya Kanaryanıza Duşkabin Yapın

 1. NILUFER » CAGLA DERM.LAZER ESTETIK VE PLASTIK

  CUMHURIYET MAH. GAZI CAD.ALPIS ILHAN SITES NO:46/13


 1. Akondroplastik Cücelik

  Kısa kafalı cücelik.

 2. Anaplastik

  Köken aldığı hücreye az veya hiç benzemeyen hücre veya doku.

 3. Antineoplastik

  Tümör hücrelerinin gelişimini önleyen.

 4. Aplastik

  1. Aplaziyle ilgili, aplaziye bağlı olan. 2. Yetersiz gelişme gösteren, gelişme göstermeyışl

 5. Aplastik Anemi

  Doğuştan veya sonradan oluşan, tedaviye cevap vermeyen, kronik seyirli, genellikle trombositopeni

 6. Diskinetoplastik Dönem

  Kimi tripanosomatidlerin belirli gelişim evrelerinde kinetoplastlarındaki DNA içeriğini kaybetti

 7. Displastik

  1. Displaziyle ilgili olan. 2. Normal vücut tipleri dışında vücut tipi gösteren.

 8. Glikoplastik Amino Asitler

  Glikojenik amino asitler.

 9. Hiperplastik

  Hiperplazi durumuyla belirgin.

 10. Hipoplastik Fetal Kondrodistrofi

  Kondrodistrofiya fetalis.

 11. Hipoplastik Uterus

  Az gelişmiş, gelişmesi geri kalmış döl yatağı.

 12. ısılsertleşmeli Plastik

  Örnek hazırlama ve kalıplamada kullanılan, ısı ve basınç altında, toz durumundan katı küt

 13. Kalıcı Hiperplastik Birinci Vitreus

  Gözde, vitreusta atrofi, üreme ve arterya hyolida ile tunica vaskülozada atrofi oluşmamasıyla i

 14. Kalıcı Hiperplastik Tunika Vasküloza Lentis

  Lensin ön kısmında paralel çizgiler durumunda görülen dogmasal anomali, persiste hiperplastik

 15. Kalıcı Hiperplastik Vitreus

  Gözün fibromusküler tabakasının ve kısmen de hiyaloit atardamarların kalıntılarından oluş

 16. Ketoplastik Amino Asitler

  Ketojenik amino asitler.

 17. Kistik Hiperplastik Endometritis

  Endometriyumun kistik hiperplazisine yangının eşlik etmesiyle oluşan patolojik değişim. Genell

 18. Lottinoplastik

  (Heykel) Bir çeşit kalıp alma tekniği. Kabartma üzerine hafif yağ sürülür. Üstüne kolalan

 19. Metaplastik

  1. Metaplaziyle ilgili olan. 2. Metaplazi gösteren, metaplazi sonucu oluşan.

 20. Monoplâstik

  (Yun. monos: tek plastos: teşekkül etmiş) 1. Tek bir formu olma. 2. Bir kloroplâstı olan hücre

 21. Neoplastik

  Tümör özelliğinde, yapısında veya ona ilişkin olan.

 22. Neoplâstik Değişim

  (Yun. neos: yeni plastos: oluşmuş) Hücrenin kanserli hücreye dönüşmesi ile meydana gelen değ

 23. Paraneoplastik

  Kanser olgularında kanserle birlikte ve ona bağlı olarak görülen.

 24. Paraneoplastik Sendrom

  Tümörün birincil etkisi dışında, kimi kanser hücrelerinden salınan maddelere bağlı olarak

 25. Persiste Hiperplastik Primer Vitreus

  Kalıcı hiperplastik birincil vitreus.

 26. Persiste Hiperplastik Tunikavasküloza Lentis

  Kalıcı hiperplastik tunikavasküloza lentis.

 27. Plastik

  Oyuncu oynarken yumuşak, uyumlu bir hareket sırasıyla gereğine göre- gövdesini ve gövde organ

 28. Plastik Ameliyat

  Vücutta yaraların veya hastalıklı yerlerin aynı vücudun başka yerlerinden alınan başka doku

 29. Plastik Cam

  Testere ile kesilebilen, rendelenebilen, esnek, cam görünüşünde saydam gereç.

 30. Plastik Özdek

  Oda sıcaklıklarında dengeli olan, ısı ve basınç altında yumuşayarak her biçime sokulabilen

 31. Plastik Tutkal

  Polivinilasetat (p.v.a.) dan hazırlanan ve mobilyacılıkta kullanılan ağaç yapıştırıcısı.

 32. Yavru Zarlarında Metaplastik Kemikleşme

  Yavru zarlarındaki hücre metaplazisinden kaynaklanan çekirdekli osteoklastik tipte hücreler içeMesaj / Bildirim Gönderin