Aranan: Kurtulma

 1. Tembellikten Kurtulma Sanatı

  Size tembellikten kurtulma ile ilgili 2 yöntemden bahsedicem bunlardan ilkini duymuş olabilirsiniz dünyaca ünlü japon bir öğreti olan Kaizen yöntemi. Diğerini duymuş olamazsınız çünkü onu ben ürettim ismini de boeing yöntemi koydum. İkis

 2. Mu’tezile ve Ortaya Çıkış Nedeni

  Mu’teziel muhaliflerin verdiği olumsuz anlamdan kurtulmak için onlarca verilen ismi rehabilite ederek ismin anlamını değiştirmiştir “Kötülükle dolu olanlardan ayrıldık, köşeye çekildik”

 3. Mürcie Anlayışı Nedir?

  Haricilik toplumda kaos ortamı oluşturmuştur. ISTIRAZ, sorgulamayla insanları test ediyor ve ona göre tekfir ediyor. Hem kabilesini hem de şahsı sorgulamış oluyor. Ayrıca toplumu germiştir. Toplum artık Harici zihniyetten kurtulmak istemiştir

 4. Sen Beğendin - Ben Doldurdum Fıkrası

  Nasreddin Hoca , "İnsanlar nefislerinin istediklerini düşünmeden yapmamalıdırlar. Nefsinizin beğendiği her şey ahirette önünüze geldiğinde , ondan kaçmak, kurtulmak isteseniz de kurtulamazsınız," diye bir vaaz etmiş. 1. Elinden Kurtulmak

  Birinden kaçmayı başarmak. Örn: Birtakım bahanelerle elimden kurtulacağını mı sanıyorsun?

 2. Gözü Tanede Olan Kuşun Ayağı Tuzaktan Kurtulmaz

  Her zaman çıkar peşinde koşan kişi, tehlikelerden uzak kalamaz.

 3. Kurtulma Hızı

  Bir nesnenin yeryuvarının çekim etkisinden kurtularak uzaya çrkabilmiesi için edinmesi gereken

 4. Kurtulmalık

  Tutsaklıktan kurtulmak için ödenen para.

 5. Meramın Elinden Bir Şey Kurtulmaz

  Bir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır.

 6. Ucuz Atlatmak (kurtulmak)

  Zor veya tehlikeli durumdan az zararla sıyrılmak. Örn: Bizim tekrar tekrar dinlemeyi sevdiğimiz

 7. Yaydan Kurtulma

  Bir eli yaya alanın kolları arasına sokarak ön kasnağından tutup ya da koltuk altına sokup ayMesaj / Bildirim Gönderin