Aranan: Genetik

 1. Biyoloji ve Genetik Bölümü

  Biyoloji ve Genetik ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 2. Polen Faydaları

  Çiçeklerin ortasında bulunan erkek üreme hücresidir. Ancak mikroskop altında görülebilen bu hücreler 10 yıl dayanabilecek kadar canlıdırlar ve o bitkinin tüm genetik ve diğer özelliklerini taşır, döllenmeyi sağlayarak nesillerin devamı 1. Biyokimyasal Genetik

  Genler ve enzimler arasındaki ilişkiler, özellikle biyokimyasal yollardaki basamakları kontrol e

 2. Dishormonogenetik Guatr

  Doğumdan önce veya doğumdan itibaren, otozomal çekinik bir bozukluk olarak tiroit bezi hormonlar

 3. Eklemeli Genetik Değişme

  Genlerin eklemeli etkisinden dolayı fenotip üzerinde değişiklik meydana getiren genetik değişm

 4. Epigenetik

  (Yun. epi: üzerinde genesis: soy, döl) Genotipi değiştirmeden fenotipin değiştirilmesi, fenoti

 5. Epigenetik Çeşitlilik

  (Yun. epi: üzerinde genesis: soy) Temelde genetik olmayan fenotipik çeşitlilik. Epigenetik varyas

 6. Epigenetik Olay

  (Yun. epi: üzerinde genesis: soy) DNA dizisindeki bir değişiklikten kaynaklanmayan, fenotipteki h

 7. Etiyopatogenetik Tanı

  Etiyolojiye ek olarak Myoglobinuria paralytica equi’de olduğu gibi hastalığın oluşumu ve geli

 8. Farmakogenetik

  İlaç etkinliği ve kinetiğinin etnik gruplar arası farkını inceleyen bilim dalı

 9. Filogenetik

  (Yun. phylon: ırk genesis: soy) Bir türün ya da yüksek taksonomik grupların soy gelişimi ve ev

 10. Fitogenetik

  (Yun. phyton: bitki genesis: soy) Bitki genetiği.

 11. Gamogenetik

  Seksüel üremeye ait.

 12. Genetik

  İnsan, hayvan ve bitkilerde soya çekim, evrim ve değişim olaylarını inceleyen biyoloji dalı.

 13. Genetik

  Genlerle ilgili, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsî

 14. Genetik Bilgi

  Bir DNA (ya da RNA) molekülünde nükleotit bazlarının sıralanışıyla taşınan bilgi.

 15. Genetik Bilgi

  Bir DNA veya RNA molekülünde nükleotit bazlarının sıralanışıyla taşınan bilgi.

 16. Genetik Etkiler

  Nükleer ışınımın, canlı organizmanın gen, kromozom, nükleik asit gibi genetik unsurlarında

 17. Genetik Harita

  Genlerin kromozomlar üzerinde hat şeklindeki dizilişini gösteren harita. Haritadaki ufaklıklar

 18. Genetik Haritalama

  Kromozom veya bir genom içindeki genlerin dizilimlerin belirlenmesi.

 19. Genetik İlerleme

  Seleksiyonun yapıldığı anaç sürünün ortalamasıyla bunların içinden seçilen ebeveynlerden

 20. Genetik İşaret

  Aynı kromozom üzerinde birbiriyle ilgili genlerin birbiriyle yakın biçimde yerleşik olması.

 21. Genetik İzolâsyon

  Populasyondaki gen havuzunun özelleşmesi sonucunda tür içi formların gelişmelerinde farklılı

 22. Genetik Kot

  mRNA'da amino asitler için gerekli bilgiyi taşıyan kodonlar dizisi. Genetik kod.

 23. Genetik Mühendisliği

  Yeni genler ya da gen kombinasyonları oluşturmak için deneysel teknikler kullanılması. Rekombin

 24. Genetik Mühendisliği

  Tedavi edici bir madde, aşı veya doğadakinden daha çabuk, daha fazla miktarlarda ürün üretmek

 25. Genetik Olarak Değiştirilmiş Gıdalar

  Genetik olarak değiştirilmiş gıda ham maddesi veya çeşitli bileşenleri içeren gıdalar, GOD.

 26. Genetik Ruhbilim

  Genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerine ilişkin davranımların kaynağı ve nitelikleriyle u

 27. Genetik Şifre

  mRNA’da amino asitler için gerekli bilgiyi taşıyan kodonlar dizisi.

 28. Genetik Yatkınlık

  Belirli bir genetik özellik veya hastalığa eğilimli olma.

 29. Histogenetik

  Dokunun oluşumu ve gelişimi.

 30. Moleküler Genetik

  DNA'nın molekül yapısının ve kotladığı bilginin incelenmesi gen ifadesinin ve düzenlenmesin

 31. Monogenetik

  (Yun. monos: tek genesis: soy) Hayat devirlerini tek bir konak içinde tamamlayan parazitler.

 32. Sitogenetik

  (Yun. kytos: boşluk genesis: kuşak, nesil) Canlının yapı taşı olan hücrenin çekirdeğindeki

 33. Sitogenetik Harita

  (Yun. kytos: boşluk genesis: döl) Bir kromozomdaki genlerin yerlerini gösteren harita.

 34. Tersine Genetik

  RNA ve tersine transkriptaz enzimi kullanılarak gerçekleştirilen moleküler işlemler veya yönteMesaj / Bildirim Gönderin