Aranan: Etkenler

 1. Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler

  Kimyasl etkenler, fiziksel etkenler, biyolojik etkenler. Tozlar

 2. Mesleki Cilt Hastalıkları

  Deri Kanserleri. Mesleki Deri Hastalıklarına Neden Olan Etkenler. Kanser Dışı Deri Hastalıkları

 3. Üreme Sistemi Hastalıkları

  Erkek ve dişi üreme sistemi hastalıkları mesleki sağlık tehlikeleri açısından gittikçe artan bir ilgiyle incelenmektedir. Üreme toksisitesi çevresel etkenlere maruz kalma sonucu üreme sistemi üzerindeki olumsuz etkilerdir.

 4. Berilyuma Bağlı Hastalıklar

  Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları 1. Bağlaşık Etkenler

  Birbirini içeren ya da birbirinin yerine geçebilen etkenler.

 2. Durumsal Etkenler

  Ölçme sürecine eşlik eden ve ölçmeden ölçmeye değişkenlik göstererek ölçüm değişmele

 3. Etkenler Kuramı

  Tarihle toplumun, değişik ve eşit önemde etkenlerin mekanik etkileşmesinin ürünü olduğunu s

 4. Geçici Etkenler

  Bir ölçme sürecinde, durumdan duruma ve kişiden kişiye değişen ve ölçümleri değişik yön

 5. Havayuvarı Etkenleri

  Havayuvarında oluşan, rüzgâr, yağış, sıcaklık ve sıcaklık ayrımı gibi yeryüzünün bi

 6. İşletsel Etkenler

  Bir ölçme sürecinde yordamsal ve işlemsel nedenlere bağlı olarak beliren ve ölçüm ayrımlar

 7. Nesnel Etkenler

  Toplumsal gelişimin bireylerden bağımsız olan, onların etkinliklerini sınırlayıp yönünü b

 8. Özel Etkenler

  Anlağı genel düzeyi belirleyen ortak bir etken çevresinde örgütlenmiş bireysel çeşitlenmele

 9. Öznel Etkenler

  Bireylerin, türlü kurumların, toplumsal kümelerin ve genel olarak halk yığınlarının etkinli

 10. Sıtma Hastalığı Etkenleri

  Coccidian protozoonların sıtma etkenlerini içeren bir cinsi, malarya paraziti, sıtma paraziti. P

 11. Uyuz Hastalığı Etkenleri

  Belirgin deri bozukluklarına neden olan Sarcoptidae ve Psoroptidae ailesinde bulunan paraziter akarMesaj / Bildirim Gönderin