Aranan: Ayakta

 1. Atlar Nasıl Ayakta Uyuyabiliyorlar?

  Doğrudur, atlar nadiren yatarlar, genellikle hasta oldukları veya doğum yapacakları zaman. Atlar günlerce, hatta haftalarca yere yatmadan ayakta durabilirler ve yol gidebilirler. Ayakta dururken dizlerini kilitlemeleri ve uyumaları mümkündür.

 2. Antalya Alanya Kalesi

  Denizden ve karadan zor ulaşabilirliği nedeniyle tarih boyunca devamlı yerleşime uğramış olan Alanya Kalesi; Anadolu’yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiş, en iyi korunmuş olanlarından birisidir.

 3. Burdur Müzesi

  1956 Yılında Burdur ve çevresindeki eski eserler, Bulguroğlu (Pirkulzade) Medresesinin ayakta kalan tek yapısı olan kütüphane binasında toplanarak koruma altına alınmış ve böylece müzenin ilk çekirdeği oluşturulmuştur. Burdur Müzesinin 1. (bir Şeyi) Ayakta Tutmak

  1) o şeyin sürekliliğini sağlamak. Örn: Meddahlar seyirciyi meraklandırmayı, ilgilerini sür

 2. (birini) Ayakta Tutmak

  1) oturtmak gerekirken oturtmamak 2) oyalamak.

 3. Atlar nasıl ayakta uyuyabiliyorlar?

  Amerikan kovboy filmlerinde, atların geceleri kamplarda veya gündüz barların önünde daima ayak

 4. Ay Ayakta Çoban Yatakta, Ay Yatakta Çoban Ayakta

  1) çobanların akşam erken yatması, sabahleyin erken kalkması gerekir 2) genel düzene yardımc

 5. Ayakta Kalmak

  1) oturacak yer bulamamak 2) yıkılmamak, çökmemek. Örn: Bu yapı beş yüz yıldan beri ayakta

 6. Ayakta Seyir Yeri

  Türkiye'deki tiyatrolarda bulunmayan, daha çok Avrupa tiyatrolarında görülen en ucuz seyir yeri

 7. Ayakta Uyumak

  Aşırı dalgın, şaşkın veya yorgun olmak.

 8. Ayaktakımı

  1. Aşağı sınıftan sayılan halk. 2. bk. plebler.

 9. Ayaktakımı

  1. Hindistan sınıf düzeninde hiç bir kasta üye olmayan, bütün kastların en altında olan bir

 10. Boş Çuval Ayakta (dik) Durmaz

  1) karnı doymayan kimse çalışamaz 2) bilgisiz ve yeteneksiz bir kişi, kendisine verilen görevl

 11. Elden Ayaktan Düşmek (kesilmek)

  Yaşlılık sebebiyle veya sağlığı büsbütün bozularak çalışamaz duruma gelmek. Örn: Ve g

 12. İnsan Ayaktan, At Tırnaktan Kapar

  Birçok hastalık insana ayağını üşütmesi, ata da tırnağı yoluyla gelir.

 13. Sinirleri Ayakta Olmak

  Çok sinirlenmiş veya öfkelenmiş bulunmak.Mesaj / Bildirim Gönderin