Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü


  Adı
  Adı
  Acil Durdurma
  Acil Durdurma Çubuğu
  Acil Durdurma Sistemi
  Acil Soğutma Sistemi
  Açma Kapama Belirteci
  Ağır Su
  Ağır Sulu Reaktör
  Akışkan Yakıtlı Reaktör
  Aktinitler
  Aktinyum
  Akut ışınımlanma
  Albedo
  Alfa Etkeni
  Alfa ışınımı
  Alfa Parçacığı
  Alfa Yayınlayıcı Basıölçer
  Alfa Yayınlayıcısı
  Alfa, Beta, Gama Yayınlayıcısı
  Alt Kadmiyum Nötronları
  Alüminyum
  Amerikyum
  Ana Nüklid
  Angström
  Anî Gama ışınımı
  Anî Kritik
  Anî Nötron Kesri
  Anî Nötronlar
  Anyon
  Ara Nötronlar
  Ara Tayflı Reaktör
  Araştırma Reaktörü
  Artık ısı
  Artık ışınım
  Asfaltlama
  Atmosfer Kirlilik Belirteci
  Atmosfer Kirlilik Monitörü
  Atmosfer Kirlilikölçeri
  Atom Ağırlığı
  Atom Numarası
  Atom-gram
  Atomik Kütle Birimi
  Auger Elektronu
  Auger Etkisi
  Avogadro Sayısı
  Ayrışık ışınım
  Ayrışık Reaktör
  Bağdaşık Reaktör
  Bağıl Önemlilik
  Bağlantı Enerjisi
  Bakım-onarım Atölyesi
  Basınç Borulu Reaktör
  Basınçlı Su Reaktörü
  Bekrel
  Berilyum
  Berilyum Arayıcısı
  Berilyum İçerikölçeri
  Berkelyum
  Beta Bozunması
  Beta Geri Saçılmalı Kalınlıkölçer
  Beta ışın Tayfı
  Beta ışınımı
  Beta Parçacığı
  Betatron
  Betonlama
  Bilgisayarlı Tomografi
  Bireysel Doz
  Birikim
  Birikim Etkeni
  Birincil Fisyon Verimi
  Birincil Koruyucu Ekran
  Birincil Soğutma Devresi
  Birincil Soğutucu
  Birleşik Süzgeç
  Biyofizik
  Biyolojik Yarı Ömür
  Biyolojik Zırh
  Bizmut
  Bolluk Oranı
  Bolus
  Bombardıman
  Borik Asit Sistemi
  Boşluk İçi ışın Tedavisi
  Bozunma Değişmezi
  Bozunma Eğrisi
  Bozunma Ürünü
  Bozunma Zinciri
  Bulaşma
  Camla Kaplama
  Canlılık Eğrisi
  Çapraz ışınla Tedavi
  Çapraz ızgara
  Cep Dozölçeri
  Cerenkov ışınımı
  Cevherölçer
  Çevre Denetimi
  Çevre Doz Debisi
  Çevre Dozu
  Chaoul Tüpü
  Çift Odaklı Tüp
  Çift Üretim
  Çift Yüzlü Film
  Çıkış Dozu
  Çoğalma Katsayısı
  Çoğaltıcı Ortam
  Çok Gruplu Model
  Çökeltme
  Compton Elektronu
  Compton Etkisi
  Compton Kayması
  Compton Saçılması
  Corex Yöntemi
  Coulomb
  Çözümleyici
  Curie
  D Tipi Elektrot
  Değişinim
  Denetim Çubuğu
  Denetimli Alan
  Deney Reaktörü
  Dengeleme Unsuru
  Dengeleyici
  Derinlik Dozu
  Devingenlik
  Devirölçer
  Dezavantaj Etkeni
  Dikgen ızgara
  Dinod
  Doğal ışınım
  Doğal Radyoaktiflik
  Doğal Uranyum
  Doğal Uranyumlu Reaktör
  Doğrultucu
  Doğrusal Hızlandırıcı
  Doğrusal ızgara
  Doku Etkinlikölçeri
  Dokuya Eşdeğer Madde
  Dolaşım Reaktörü
  Döner Anotlu Tüp
  Döner ışınla Tedavi
  Dönüş Hızı
  Dönüşüm Elektronu
  Dönüşüm Oranı
  Döteron
  Döteryum
  Doyma Akımı
  Doyma Gerilimi
  Doz Bölüntüsü
  Doz Debiölçeri
  Doz Eşdeğer Debisi
  Doz Eşdeğer Sınırı
  Doz Eşdeğeri
  Doz Ölçümü
  Doz Uzatımı
  Dozölçer
  Durgun Enerji
  Durgun Kütle
  Düşük Reaktiflik
  Duyarlı Hacim
  Düzeyölçer
  Eğitim Reaktörü
  Elektron
  Elektronla Tedavi
  Elektronvolt
  Elemanter Yük
  Enerji Aktarımı
  Enerji Bağımlılığı
  Enerji Soğrulması
  Eritma Dozu
  Eş Evreli Saçılma
  Eş Evresiz Saçılma
  Eşdeğer Dalga Boyu
  Eşdeğer Enerji
  Eşik Doz
  Eşit Doz Eğrisi
  Eşit Doz Yüzeyi
  Esnek Çarpışma
  Esnek Saçılma
  Esneksiz Saçılma
  Etkin Birikim
  Etkin Kesit
  Etkin Yarı Ömür
  Etkinleme
  Etkinleme Çözümlemesi
  Etkinleme Etkin Kesiti
  Etkinlik Eğrisi
  Fakirleşme
  Faydalı Demet
  Fisil Madde
  Fisyon Nötronları
  Fîsyon Parçaları
  Fîsyon Tayfı
  Fîsyon Ürünleri
  Fîsyon Verimi
  Flüorışı
  Fosforışı
  Fotoelektrik Etki
  Fotoelektron
  Fotonötron
  Fotonükleer Tepkime
  Frenleme ışınımı
  Füzyon Enerjisi
  Füzyon Reaktörü
  G Değeri
  Gama ışınımı
  Gaz Soğutmalı Reaktör
  Gazda Çoğaltım
  Geçici Depolama Alanı
  Gecikmeli Nötron Kesri
  Gecikmeli Nötronlar
  Genetik Etkiler
  Genlik Çözümleyicisi
  Geometrik Bükülme
  Geometrik Zayıflama
  Geri Saçılma
  Gizli Görüntü
  Göç Alanı
  Göç Uzunluğu
  Görüntü Netleştirici
  Gram-rad
  Grenz ışınları
  Güç Azaltma Sistemi
  Güç Bölgesi
  Güç Reaktörü
  Güvenlik Mekanizması
  Güvenlik Unsuru
  Güvenlik Uyarısı
  Güvenlik Zırhı
  Hacim Küçültme
  Hacimsel Etkinlik
  Hacimsel Plantasyon
  Hafif Su
  Hafif Sulu Reaktör
  Hibrit Reaktör
  Hidrojen Çevrimi
  Hiperon
  Hızlandırıcı
  Hızlı Fisyon
  Hızlı Nötronlar
  Hızlı Reaktör
  İç Dönüşüm
  İçerikölçer
  İkincil Elektron
  İkincil Koruyucu Ekran
  İkincil Soğutma Devresi
  İkincil Soğutucu
  İkincil Süzgeç
  İletimli Kalınlıkölçer
  İletimli Yoğunlukölçer
  İnce Ayar
  İnce Ayar Unsuru
  İndüklenmiş Radyoaktiflik
  ıraksama
  ışık Hızı
  ısıl Etkin Kesit
  ısıl Fisyon
  ısıl ışıldama
  ısıl Nötron
  ısıl Nükleer Tepkime
  ısıl Reaktör
  ısıl Zırh
  ışıldama
  ışın Çıkış Deliği
  ışın Eksen
  ışınım Alanı
  ışınım Bulucusu
  ışınım Fiziği
  ışınım Fizikçisi
  ışınım Hasarı
  ışınım Kaynağı
  ışınım Monitörü
  ışınımdan Koruma
  ışınımlama Kanalı
  ışınımlanma
  ışınımlanma Dozu
  ışınımlanma Olasılığı
  ışınımölçer
  ışınımsal Bozukluk
  ışınla Tedavi
  ışınsal Kapma
  ışıyan Enerji
  İşletme Bölgesi
  İyon Debiölçeri
  İyon Demeti
  İyon Doz Debisi
  İyon Dozölçeri
  İyon Dozu
  İyon Yoğunluğu
  İyonlaştırıcı Gazölçer
  İyonlaştırıcı ışınım
  İyonlaştırma
  İyonlaştırma Akımı
  İyonlaştırma Odası
  İyonlaştırma Yolu
  İz Odası
  İzobarlar
  İzomer Nüklidler
  İzotonlar
  İzotopik Bolluk
  İzotopik İşlem Birimi
  İzotoplar
  Joule
  K-mezon
  Kaba Ayar
  Kaba Ayar Unsuru
  Kadmiyum
  Kadmiyum Eşik Değeri
  Kalınlıkölçer
  Kapma
  Karakteristik ışınım
  Karbon Çevrimi
  Karma ışınım
  Karşı Madde
  Karşı Nötrino
  Karşı Nötron
  Karşı Parçacık
  Karşı Proton
  Katılaştırma İşlemleri
  Katot ışınları
  Kaynak Bölgesi
  Kaynak Yoğunluğu
  Kaynar Sulu Reaktör
  Kendiliğinden Fisyon
  Kerma
  Kerma Debisi
  Kesin Depolama Alanı
  Kılıf
  Kılıfın Çatlaması
  Kilitleme Sistemi
  Kısa Ömürlü Artıklar
  Kişisel Denetim
  Kişisel Dozölçer
  Koruma Sistemi
  Koruyucu Ekran
  Koruyucu Malzeme
  Koruyucu Zırh
  Kritik
  Kritik Akı Değeri
  Kritik Altı
  Kritik ısı
  Kritik Kütle
  Kritik Organ
  Kritik Reaktör
  Kritik Üstü
  Kritiklik
  Kritiklik Monitörü
  Ksenon
  Ksenon Etkisi
  Kuark
  Kükürt İçerikölçeri
  Kül İçerikölçeri
  Külleştirme
  Kuluçka
  Kuluçka Kazancı
  Kuluçka Oranı
  Kuluçka Reaktör
  Kumanda Düzeneği
  Kurşun Koruyucu
  Kurşunlu Cam
  Kurşunlu Kauçuk
  Kütle Açığı
  Kütle Sayısı
  Lawson Ölçütü
  Lazer Füzyonu
  Magnetik Pompalama
  Magnetik Set
  Mezon
  Milirem
  Minimum Dalga Boyu
  Negatron
  Nitelik Katsayısı
  Noktasal Yük
  Nötrino
  Nötron
  Nötron Akı Yoğunluğu
  Nötron Çevirici
  Nötron Çevrimi
  Nötron Çoğalması
  Nötron Difüzyonu
  Nötron Ekonomisi
  Nötron Enerji Grubu
  Nötron Fazlası
  Nötron Soğurması
  Nötron Soğurucu
  Nötron Yayılımı
  Nükleer Bozunma
  Nükleer Enerji
  Nükleer Fisyon
  Nükleer Füzyon
  Nükleer Güvenlik
  Nükleer ışınım
  Nükleer Reaktör
  Nükleer Santral
  Nükleer Tıp
  Nükleer Yakıt
  Nükleer Yanma
  Nükleer Zehir
  Nükleon
  Nüklid
  Odak Noktası
  Olası Büyüklük
  Oluşma Süresi
  Ortak Elektronlar
  Ortaklaşa Doz Eşdeğeri
  Ortalama Ömür
  Ortalama Serbest Yol
  Ortam ışınımı
  Otomatik Ayar Düzeni
  Otomatik Düzey Ölçer
  Öz Ayarlama
  Öz Soğurma
  Özgül Etkinlik
  Özgül Güç
  Özgül Yanma
  Parçacık
  Parçacık Akı Yoğunluğu
  Parçacık Akısı
  Parıldama
  Plazma Tutulma Süresi
  Plazma Tutulması
  Plütonyum
  Plütonyum Reaktörü
  Pozitron
  Proton
  Purex Yöntemi
  Püskürtme Sistemi
  Radon
  Radyoaktif Aerosolölçer
  Radyoaktif Arındırma
  Radyoaktif Arındırma Etkeni
  Radyoaktif Artığın Atılması
  Radyoaktif Artığın Denetimi
  Radyoaktif Artık
  Radyoaktif Bozunma
  Radyoaktif Çıkarım
  Radyoaktif Denge
  Radyoaktif İzleyici
  Radyoaktif Kaynak
  Radyoaktif Kirlenme
  Radyoaktif Malzeme
  Radyoaktif Mezarlık
  Radyoaktif Saflık
  Radyoaktif Serpinti
  Radyoaktif Yarı Ömür
  Radyoaktif Yoğunluk
  Radyoaktif Zehirlenme
  Radyoaktiflik
  Radyobiyoloji
  Radyodermit
  Radyoelement
  Radyografi
  Radyoizotop
  Radyokartograf
  Radyokromatograf
  Radyolog
  Radyoloji
  Radyonüklid
  Reaktiflik
  Reaktiflik Dengesi
  Reaktiflik Fazlalığı
  Reaktiflik Katsayısı
  Reaktiflikölçer
  Reaktör Denetimi
  Reaktör Devri
  Reaktör Güvenlik Sigortası
  Reaktör Güvenlik Sistemi
  Reaktör Hacimsel Gücü
  Reaktör ısıl Gücü
  Reaktör Kalbi
  Röntgen Bilimi
  Saçılma
  Sapma Dalgası
  Saptırılan ışınım
  Seçmeli Yerleşim
  Sıcak
  Sıcak Hücre
  Sievert
  Sıkıştırma Etkisi
  Siklotron
  Sıvı Duyarlı İyonlaştırma Odası
  Sızıntı ışınım
  Sodyum Soğutmalı Reaktör
  Soğrulmuş Doz
  Soğrulmuş Doz Debisi
  Soğrulmuş Maksimum Doz
  Soğuk Yayınım
  Soğurmalı Denetim
  Soğurucu
  Soğutucu Akışkan
  Somatik Etkiler
  Stellarator
  Süreğen ışınımlanma
  Sürekli Tayf
  Tanı Radyolojisi
  Tayf Kaymalı Reaktör
  Tayfölçer
  Tek Enerjili ışınım
  Teratojen Etkiler
  Thoraeus Süzgeci
  Tıbbî Radyoloji
  Tokamak
  Toplam Doz
  Toplam İyonlaştırma
  Toplam Nüfus
  Toplayıcı Dozölçer
  Toron
  Toryum
  Toryum İçerikölçeri
  Triton
  Trityum
  Tükenebilen Zehir
  Uranyum
  Uranyum İçerikölçeri
  Uranyum İzotopları
  Uranyum Ötesi Elementler
  Uranyumun Yeniden İşlenmesi
  Üretim Reaktörü
  Üretken Bölge
  Üretken Element
  Üretken Madde
  Üst ısıl Nötronlar
  Üst ısıl Reaktör
  Üst Kadmiyum Nötronları
  Üstel Deney
  Üstel Sistem
  Üstel Soğrulma
  Uyarı Belirteci
  Uyarı Sistemi
  Uyarıcı
  Uyarılmış Elektron
  Uyarım
  Vücut ışınımölçeri
  Vücut Yükü
  Wigner Etkisi
  X ışını Tüpü
  X ışınları
  Yakınlık Belirteci
  Yakıt Boşaltma Donanımı
  Yakıt Çevrimi
  Yakıt Çizelgesi
  Yakıt Çubuğu
  Yakıt Demeti
  Yakıt Kanalı
  Yakıt Özgül Gücü
  Yakıt Soğutma Donanımı
  Yakıt Unsuru
  Yakıtın Yeniden İşlenmesi
  Yakıtla Denetim
  Yansıtıcı
  Yansıtıcıyla Denetim
  Yapay ışınım
  Yapay Radyoaktiflik
  Yarı Kararlı Durum
  Yassı Sayıcı Tüp
  Yavaş Nötron
  Yavaşlama
  Yavaşlama Alanı
  Yavaşlatıcı
  Yavaşlatıcıyla Denetim
  Yayınlayıcı
  Yeniden Birleşme
  Yoğunlukölçer
  Yok Edim
  Yük / Kütle Oranı
  Yükleme Donanımı
  Yüksek ısılı Reaktör
  Yüzey Dozu
  Zararlı Alım
  Zayıflama Eşdeğeri
  Zayıflama Katsayısı
  Zemin Nemölçeri
  Zenginleştirilmiş Reaktör
  Zenginleştirilmiş Uranyum
  Zenginleştirilmiş Yakıt
  Zenginleştirme
  Zenginleştirme Derecesi
  Zenginleştirme Etkeni
  Zenginleştirme Yöntemleri
  Zincir Tepkimesi
  Zirkonyum

Mesaj / Bildirim Gönderin