Bütçenin Açıklık İlkesi » İktisat Terimi


  1. Bütçenin Açıklık İlkesi anlamı nedir?

  2. Bütçedeki gelir ve giderlerin öngörülerine ilişkin bilgilerin gerek yasama organı üyeleri, gerekse bütçe hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler açısından açık ve anlaşılır biçimde düzenlenmesine ilişkin bütçe ilkesi.

  3. İktisat Terimleri Sözlüğü Tüm Liste »

Sayfa Yorumları

Yorum EkleMesaj / Bildirim Gönderin