Aranan: Hidrojen

 1. Mini Hidrojen Jeneratörü Nasıl Yapılır

  Mini Hidrojen Jeneratörü Nasıl Yapılır. Mini bir deney olarak nasıl yapılır. 1. Alkol Dehidrojenaz, Adh

  Aldehit ve ketonları alkollere veya alkolleri aldehit veya ketonlara dönüştüren birçok enzimde

 2. Atomsal Hidrojenle Kaynak Yapma

  Atomsal hidrojen altında korunarak, bir tür ark kaynağı yapma işlemi.

 3. Dehidrojenasyon

  Bir substrattan hidrojen iyonlarının kaybı.

 4. Dehidrojenasyon

  Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılması.

 5. Dehidrojenaz

  Bir substrattan hidrojen iyonlarının ayrılmasını katalize eden oksidoredüktaz sınıfından he

 6. Hidrojen

  Renksiz, kokusuz, tatsız, yanmaz bir gaz elementi. A. A. 1 .008, A. S. 1.

 7. Hidrojen Atmosferi

  Karbon çelikleri, paslanmaz çelikler ve öteki kimi alaşımların tavlanmasında kullanılan, ye

 8. Hidrojen Bağı

  Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomla

 9. Hidrojen Bağları

  Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomla

 10. Hidrojen Çevrimi

  İçinde, ağır hidrojen çekirdeklerinin kaynaşması sonucu, He-4 çekirdeğinin oluştuğu ısı

 11. Hidrojen Gevretmesi

  1. Hidrojenin, ısıl işlem sırasında, metal parçanın yayınım yoluyla yapısına girip gaz ka

 12. Hidrojen İyonu Yoğunluğu, Ph

  Sinema Bir eriyiğin litresine düşen pozitif hidrojen iyonlarının (H+)gram olarak niceliği.

 13. Hidrojen Peroksit

  1. Hücrenin atık ürünü ve tehlikeli bir serbest radikal. 2. Yapısında % 30-33 salınabilir ok

 14. Hidrojen Sulfit Testi

  Mikroorganizmaların sülfür içeren sistin, sistein, metionin gibi bazı amino asitleri veya bile

 15. Hidrojen Sülfür

  Elektron transfer zincirinde sitokrom c oksidaz kompleksinden oksijene elektron transferini engelley

 16. Hidrojen yanması

  Hidrojeni ( protonu ) daha ağır elementlere dönüştüren füzyon olayı.

 17. Hidrojen-metan Oranı

  Fırın atmosferinin, istenilen bileşiminde olmasını sağlamak için yapılan ayarlamada kullanı

 18. Hidrojen-subuğusu Oranı

  Fırın atmosferinin istenilen bileşimde olmasını sağlamak için yapılan ayarlamada kullanılan

 19. Hidrojenasyon

  Doymamış yağ asitlerindeki çift karbon bağına hidrojen katılmasıyla aynı karbon atomuna sah

 20. Hidrojenaz

  Çoğu maddelerin indirgenmesi için hidrojen molekülünü kullanan enzim.

 21. Hidrojenli Tavlama

  Çelik şeritlerin yapılarındaki demir ve mangan oksitlerini indirgemek, karbon ve kükürtün hem

 22. Hidrojenozom

  (Yun. hydor: su genesis: soy soma: vücut) Protozoonlardan trikomonatitlerde görülen, mitokondrile

 23. İzositrat Dehidrojenaz

  Sitrik asit döngüsünde izositrattan iki hidrojen ve bir karbondioksit ayırarak alfa ketoglutarat

 24. İzositrat Dehidrojenaz Enzimi, ıcd

  Sitrik asit devrinde izositrattan H+ çıkaran enzim.

 25. Kuru Hidrojen

  Çiy noktası -51° C (-60°F) ya da daha aşağıda olan hidrojen atmosferi.

 26. Laktoperoksidaz/ Tiyosiyanat/ Hidrojen Peroksit Sistemi

  Sütte bakteri gelişimini önleyen enzim sistemi.

 27. Nadh Dehidrojenaz

  NADH'den elektronları ubikinona taşıyan bir solunum zinciri enzimi. NADH-koenzim Q redüktaz.Mesaj / Bildirim Gönderin