Aranan: Beslenme

 1. Mamma Tıbbi Amaçlı Beslenme Ürünleri

  Telefon: (312) 212 70 48, Adres: 10. Cad. No:29/3

 2. Yarasalar Niçin Kan Emer?

  Dünyada 900 değişik yarasa cinsi olduğu biliniyor. Kan ile beslenmeleri insanların gözünde onları vampir ile özdeşleştirmiş, hep korkulan bir hayvan olmuşlardır. Halbuki yarasaların çoğu kan ile beslenmez. Zararlı böcekleri yiyerek insa

 3. Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) Beslenme Yardımı Arttı

  KYK bünyesindeki yurtlarda aylık 330 lira olarak uygulanan beslenme yardımı, 375 liraya yükseltildi.

 4. Sarımsak Faydaları

  Beslenme alışkanlığında bu lezzetli ilacın özel bir yeri vardır. En iyi kalite sarımsak germanyum ve selenyumca zengin topraklarda yetişir.

 5. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

  Beslenme ve Diyetetik ; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

 6. Türkiye’nin Bitki Örtüsü

  Bitkiler hayvanların besin kaynağıdır, Bitkiler toprakların aşınmasını ve sellerin oluşumunu sağlar, Bitkilerden ilaç yapılır, Canlıların beslenmesinde ve kullandığımız bazı mal ve eşyaların üretiminde yer tutar.

 7. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü

  Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği; bölümü nedir, iş imkanları nelerdir, bölüm mezunlarının kazançları, çalışma alanları ve mesleği hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz. 1. Aşırı Beslenme

  Uzun süre gereğinden fazla enerjinin alınması durumu.

 2. Beslenme

  Besin maddesinin canlı tarafından yutulması, sindirilmesi, damarlarla kullanılacakları yerlere

 3. Beslenme

  Canlıların gelişmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan besin maddelerini

 4. Beslenme

  (karşılık: nutrisyon, alimentasyon), (Lat. nutrire = beslenmek, Lat. alere = beslenmek): Besin ma

 5. Beslenme Alışkanlığı

  Bir yemin hayvanlara verilme süresi arttıkça, yem tüketimi ve işkembedeki mikroorganizmaların

 6. Beslenme Bilimi

  Gıdaların bileşiminde bulunan ve besin elementleri olarak bilinen proteinleri, yağları, karbonh

 7. Beslenme Bölgesi

  Akarsuların tüm beslenme teknesiyle, buzulların sürekli kar sınırının üstünde kalan yukar

 8. Beslenme Bölgesi

  Bir akarsuda, toplanan bütün suların bulunduğu alan.

 9. Beslenme Bozukluğu

  Çocukların ve gençlerin olağan büyümelerine, toplumsal ve akademik gelişmelerine engel olan v

 10. Beslenme Eğitimcisi

  Beslenme alanında gerekli öğrenimi görmüş olup özellikle okul çağında bulunan kimselerin b

 11. Beslenme Eğitimi

  Besin maddelerinin özellikleri, insan vücudunun gelişmesinde yiyeceklerin etkisi ve görevi, yiye

 12. Beslenme Referans Değeri

  Sağlıklı diyet için günlük olarak alınması tavsiye edilen besin ögelerinin miktarı.

 13. Beslenme Uzmanı

  Besleme bilimini ve beslemeyle ilgili araştırma sonuçlarını uygulayan, eğitim ve danışmanlı

 14. Beslenme Ve Eksiklik Anemisi

  Normal hemoglobin üretimi için gerekli olan, demir, bakır ve B12 vitamini gibi kimi temel maddele

 15. Buzulla Beslenme

  İklim koşulları ve mevsimlere bağlı olarak akarsuların beslenmesinde buzul sularının egemen

 16. Çürükçül Beslenme

  (Yun. sapros: çürümüş, zoon:hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddelerle beslenme durumu.

 17. Çürükçül Beslenme

  1. Bir hayvanın çevresinde bulunan çözünmüş tuzları ve basit organik maddeleri absorbe edere

 18. Dengeli Beslenme

  Organizmanın gereksinimi olan enerjiyle birlikte, diğer besin ögelerinin de dengeli ve yeterli bi

 19. Dengesiz Beslenme

  Sağlık için gerekli olan temel besin maddelerinin dengesiz bir biçimde alınması durumu.

 20. Dış-beslenme

  (karşılık: heterotrofi), (Yun. heteros = diğer, Yun.trophe = besin) Besinini organik maddelerden

 21. Düşük Beslenme

  (karşılık: hipotrofi), (Yun. hypo = altında, Yun. trophe = besin) Besin azlığı dolayısıyla

 22. Enteral Beslenme

  Hastanın ağızdan beslenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, tüm besinlerin sıvı biçimde m

 23. Geri Beslenme

  Birçok biyolojik ve biyokimyasal olayda, olayın sonucunun ya da ürününün, reaksiyonun ilerleme

 24. Geri Beslenme Kontrolü

  Genellikle biyosentez olan metabolik bir yoldaki ilk enzimin, olayda meydana gelen son ürünün dö

 25. Hemotrop Beslenme

  Gebelikte yavrunun besin gereksinimlerinin plasenta aracılığıyla ana kanından sağlanması biç

 26. Heterotrof Beslenme

  Protozoonun kendisine gerekli olan gıdaları hazır organik maddelerden sağlaması. Heterotrof bes

 27. Histiyotrof Beslenme

  Plasentasyon oluşuncaya kadarki süreçte embriyonun uterus sütü olarak adlandırılan salgıyla

 28. Holofitik Beslenme

  Karbonhidratların kloroplastlarda oluşması.

 29. Holozoik Beslenme

  Gıdaların protozoonun içinde gıda vakuollerine alınması ve enzimler aracılığıyla sindirilm

 30. Mikzotrofik Beslenme

  Değişik çevre şartlarına maruz kalan protozoonların değişik tipte beslenmesi. Örneğin, nor

 31. Ototrof Beslenme

  Organizmanın inorganik maddelerden kendisi için gerekli organik bileşikleri üretmesi. Sentez iç

 32. Öz Beslenme

  (Yun. autos: kendi trophe: besin) Besini bağımsız olarak sağlama inorganik maddelerden ve karbon

 33. Özbeslenme

  (karşılık: ototrofi,) (Yun. autos=kendi,Yun. trophe = besin,) Besinini bağımsız olarak sağlam

 34. Parenteral Beslenme

  Çeşitli nedenlerle ağızdan beslenmesi mümkün olmayan hastalarda gereksinimlerinin damar içi,

 35. Saprozoik Beslenme

  Çürükçül beslenme.

 36. Üstün Beslenme

  (karşılık: hipertrofi), (Yun. hyper = üstünde, Yun.trophe = besin) Besin çokluğu yüzünden g

 37. Yetersiz Beslenme

  Kişi başına tüketilen günlük besinlerden sağlanan ortalama kalorinin gereken niceliğin altıMesaj / Bildirim Gönderin