Aranan: Ateşkes

 1. Paris Barış Konferansı ve Manda Rejimleri

  1. Dünya Savaşını sona erdiren ateşkes antlaşmalarından sonra asıl konu barış anlaşmalarının imzalanmasıydı.

 2. Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonucu

  Osmanlı Devleti yöneticilerinin 1918 yılına gelindiğinde savaşın müttefik devletler tarafından kazanılamayacağını anladığını görmekteyiz.

 3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi Nedir? (30 Ekim 1918)

  Antlaşmanın 7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir.

 4. I. Dünya Savaşında İmzalanan Antlaşmalar Nelerdir?

  Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I. Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır. Sevr antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir. 1. Ateşkes

  Savaşan iki gücün isteğiyle çarpışmaya belli bir süre için ara vermesi.Mesaj / Bildirim Gönderin