Aranan: Antlaşması%E2%80%99nın

  1. Mudanya Akeşkes Antlaşması’nın (11 Ekim 1922) Önemi Nedir?

    Toplantıya İngiltere,Fransa. ve İtalya katılmış, Yunanlılar bir gemide sonucu beklediler. Türkiye adına İsmet paşa katıldı.

  2. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi Nedir? (30 Ekim 1918)

    Antlaşmanın 7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir.

Mesaj / Bildirim Gönderin