Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de)


  1. Kategorisi
    Camiler
  2. Kısa Bilgi
    MAKTUL MUSTAFA PAŞA CAMİİ, BUDAPEŞTE
    Osmanlıların Budin dedikleri Buda'da yaptırılan Osmanlı dönemi yapılardan zamanımızda ulaşanların sayısı pek azdır (22) ve Mimar Sinan'ın Budin Beylerbeyi Maktul Mustafa Paşa camii de kaybolan eserlerden biridir. Sokullu Mehmed Paşa ile amca oğulları olan Mustafa Paşa 1566 yılında Budin Beylerbeyliğine atanmış ve Sultan III. Murad tarafından 1578'de İdam ettirilinceye kadar bu görevde kalmıştı. Budin' deki türbesine (23) gömülen Maktul Mustafa Paşa'nın on iki yıl süreyle beylerbeyliği olarak camiinin Budin kalesinin güneyinde Tuna nehri kıyısında kurulan "Aşağı Varoş'ta bulunduğunu Evliya Çelebi' den öğreniyoruz. Evliya Çelebi, Aşağı Varoş'un Debbâğhâne Va-roş'u ile birlikte yirmi dört mahalleden oluştuğunu açıkladıktan sonra şöyle diyor: "Dört kurşunlu camii var. Toygun Paşa, Hacı Sefer, Osman Bey, Makbul Mustafa Paşa camileri mükemmel ve musannalarıdır. Beş medresesi var. Meşhurları Makbul Mustafa Paşa'nın yeni medrese ile Toygun Paşa medresesidir" (25). Evliya Çelebi'nin verdiği bu bilgiden Maktul Mustafa Paşa camiinin üstü kurşun kaplı, kârgir kubbeli, usta elinden çıkmış süslü bir eser olduğu sonucunu çıkarıyoruz. Üç tezkerede de adı geçtiğinden Sinan tarafından tasarlanıp onun Budin'e gönderdiği bir kalfasınca uygulandığını öne süreceğimiz camiin 1686 yılında Budin'in düşmesi üzerine Macarlarca tahrip edilen Osmanlı yapıları arasında bulunduğunu sanıyor, bu konuda başkaca bilgiye sahip bulunmuyoruz.

Mesaj / Bildirim Gönderin