Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)


  1. Kategorisi
    Camiler
  2. Kısa Bilgi
    Kasapbaşı Hacı Evhaddin Efendi tarafından, 1573 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan bir külliyedir. Hacı Evhad Camii, tekke, hamam, iki çeşme, derviş hücreleri ve hazireden ibarettir.
    Hacı Evhad Camii’nin tam ismi, Hacı Evhadüddin Külliyesi veya Hacivat Camii’dir.

Mesaj / Bildirim Gönderin