İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers


İngilizce Sıralama Sayıları - Ordinal Numbers
Türkçe İngilizce SesDosyası
Ilk ay Ocaktır. The first month is January.
Ikinci ay Şubattır. The second month is February.
Üçüncü ay Marttır. The third month is March.
Dördüncü ay Nisandır. The fourth month is April.
Beşinci ay Mayıstır. The fifth month is May.
Altıncı ay Hazirandır. The sixth month is June.
Altı ay yarım yıldır. Six months make half a year.
Ocak, Şubat, Mart, January, February, March,
Nisan, Mayıs ve Haziran. April, May and June.
Yedinci ay Temmuzdur. The seventh month is July.
Sekizinci ay Ağustostur. The eighth month is August.
Dokuzuncu ay Eylüldür. The ninth month is September.
Onuncu ay Ekimdir. The tenth month is October.
Onbirinci ay Kasımdır. The eleventh month is November.
Onikinci ay Aralıktır. The twelfth month is December.
Oniki ay bir yıldır. Twelve months make a year.
Temmuz, Ağustos, Eylül, July, August, September,
Ekim, Kasım ve Aralık. October, November and December.

Admin

Taglar: İngilizceSıralamaSayılarıOrdinalNumbersSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin