Başarının Sırrı Yaparak Öğrenmede


Başarının Sırrı Yaparak Öğrenmede
Okullarda öğretmenler mümkün olduğunca çocukları buna yönlendirmeli. Bu konudaki en büyük görev ise ailelere düşüyor, bu nedenle çocuklarını yaparak öğrenebilecekleri etkinliklere yönlendirmeleri gerekiyor. Yaparak öğrenme, öğrencinin bir bilgiyi edinmesi için kendisinin tecrübe etmesini destekliyor. Bu öğrenme özellikle küçük yaşlardaki çocukların gelişimleri açısından önemli. Okullarda alışılageldik anlatım yoluyla öğrenme uzun vadede yetersiz kalıyor. Anlatım yoluyla öğretim, bazı temel bilgilerin kazanılması için etkili olabiliyor. Fakat uzun vadede öğrenilebilen bazı becerilerin geliştirilmesinde yetersiz kalıyor. Problem çözme, üretme, akıl yürütme, öğrenmeyi öğrenme gibi beceriler, yaparak öğrenme yoluyla daha etkili bir şekilde geliştirilebiliyor.


YAPARAK ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ DAHA AKTİF
Okullarımızda genellikle anlatım yoluyla öğretim hâkim. Öğrencilerin dinleyerek öğrenmesine dayanır. Yaparak öğrenmede ise öğrenci daha aktif. Uygun yönlendirmelerle bilgiye ulaşması veya çeşitli becerileri deneyimlemesi istenir. Örneğin elektrik devreleri öğretilirken çizimlerle anlatmak yerine bizzat öğrencilere devre kurdurulur. Bilginin öğrencilere soyut şekilde aktarılması yerine onların bunu somut şekilde kullanması esas. Örneğin, matematik dersinde hacim kavramı öğretilirken doğrudan formülü verip soru çözmeden önce öğrencilerin birim küplerle prizmalar inşa ederek hacim formülünün nereden geldiğini keşfetmeleri önemsenir.


HER YAŞ GRUBU İÇİN UYGUN
Yaparak öğrenme her yaş grubunda uygulanabilir. Fakat küçük yaş gruplarında gelişimsel açıdan ayrı bir öneme sahip. Çocuklar için soyut kavramları öğrenmek kolay değil. Bu tip kavramları özümseyerek öğrenebilmek için dokunabildikleri, hissedebildikleri veya aktif olarak dâhil oldukları öğrenme deneyimlerine gereksinim duyarlar. Yaparak öğrenme bu açıdan küçük yaşlarda son derece önemli bir yaklaşım. Yaparak öğrenme yaklaşımı Türkiye’de geçmişte köy enstitülerinde uygulamıştı. Köyler için öğretmen yetiştiren bu okullardaki derslerin büyük bir kısmı uygulamalı gerçekleştiriyordu. Örneğin, tarım derslerinde soyut bilgilerle yetinilmiyor, bizzat sahada modern tarım tekniklerini kullanarak uygulama yapıyorlardı.


KALICI OLMASINI SAĞLIYOR
Anlatım yoluyla öğretim bazı temel bilgilerin kazanılması için etkili olabiliyor. Fakat uzun vadede öğrenilebilen bazı becerilerin geliştirilmesinde yetersiz kalıyor. Problem çözme, üretme, akıl yürütme, öğrenmeyi öğrenme gibi beceriler, bu yolla daha etkili bir şekilde geliştirilebiliyor. Doğru kullanıldığında, yaparak öğrenme yoluyla öğrenciler kavramları ezberlemek yerine daha nitelikli öğrenebiliyor. Bu sayede takip eden öğrenme deneyimlerinde önemli bir avantaj elde ediyorlar.


PROF. DR. ERDİNÇ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi dalında öğretim üyesi. 2000 yılında Indiana Üniversitesinden doktora derecesini aldıktan sonra, ODTÜ’de çalışmaya başladı. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli hizmet içi ve hizmet öncesi matematik öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programlarında görev aldı. Matematik eğitiminin iyileştirilmesine ve sorunlarının giderilmesine yönelik okul temelli çeşitli proje ve öğretmen eğitimi çalışmaları yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 ve 2013 yılı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarını hazırlayan komisyonda görev aldı ve koordine etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunuyor. Araştırma ve ilgi alanları arasında matematik öğretmen eğitimi, ilkokul ve ortaokul matematiğine yönelik öğretim tasarımı, STEM eğitimi ve tasarım temelli eğitim araştırmaları geliyor.

Admin

Taglar: BaşarınınSırrıYaparakÖğrenmedeSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin