Aranan: Eşitliği

 1. Eğitimde Fırsat Eşitliği Olmadan Ekonomi İlerlemez

  TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Emin Karip ise Türkiye’de yoksulluğun aileden çocuklara transfer edildiğini belirtti.

 2. Şiirde Ölçü (Vezin)

  Şiirde Ölçü (Vezin); Hece ölçüsü, Aruz ölçüsü, Serbest ölçü. Mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanır. Hece ölçüsünde şiirdeki diğer dizeler ilk dizedeki hece sayısına eşit olmak zorundadır. 1. Belirsizlik Katsayısı Eşitliği

  Thurstone ölçek oluşturma yordamında bir sınarın ölçeğe girmesinde ölçü alınan ve yarg

 2. Dağıtım Eşitliği

  Ekonomideki çıktının bireyler arasında adaletli ya da dürüst bir şekilde dağıtımı. Dağ

 3. Fırsat Eşitliği

  Bir ülkedeki eğitim, iş gibi her türlü olanaktan her bireyin eşit yararlanma hakkına sahip ol

 4. Gizilgüç Eşitliği

  Beynin zarar görmeyen bir parçasının, zarar gören bölgelerin görevlerini üzerine alıp yapab

 5. Güvenirlik Katsayısı Düzeltme Eşitliği

  Yarıya bölme işlemiyle güvenirliğin sınanması sırasında iki yarı arasında elde edilen ba

 6. Henderson-hasselbalch Eşitliği

  Bir tampon sisteme hidrojen veya hidroksil eklendiğinde pH değişimlerini tanımlayan eşitlik pH

 7. Lineweaver-burk Eşitliği

  Hem Vmax ve Km’in hesaplanmasında hem de enzim inhibitörlerinin etki mekanizmalarının saptanmas

 8. Michaelis-menten Eşitliği

  Enzimle katalize olan birçok reaksiyonda, reaksiyon hızıyla substrat konsantrasyonu arasındaki i

 9. Ölçek Birimlerinin Eşitliği

  Bir ölçeği oluşturan ardıl birimler arasında ölçüm ayrımlarını karşılaştırmaya elver

 10. Parseval Eşitliği

  Bir ön Hilbert uzayında bir öğenin, bir eksiksiz birim dikey takımının öğeleriyle iççarpMesaj / Bildirim Gönderin