Aranan: Değerli

 1. Değerli Eşyalarınızı Her Yerde Güvende Tutun

  Değerli Eşyalarınızı Her Yerde Güvende Tutun. Eşyalarınızı gönül rahatlığı ile bırakabilirsiniz

 2. Küçük Deniz Kızı Masalı

  ir zamanlar altı güzel kızı olan bir kral varmış. Ama bu kral insanların kralı değilmiş. Ülkesi dalgaların altında balıkların değerli taşlar gibi parıldadığı bir ülkeymiş.


 1. Merkez » 75.yıl Dr.müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu

  Karatepe Mah. Şehit. Bayram Karataş Cad. Müzeyyen Çokdegerli İ.ö.o Sitesi No: 10 Merkez / Yozgat

 2. Çekerek » Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlkokulu

  Beyyurdu Köyü Merkez Mevkii Cumhuriyet Sk. No: 22 Çekerek / Yozgat

 3. Çekerek » Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İmam Hatip Ortaokulu

  Beyyurdu Köyü Merkez Mevkii Cumhuriyet Sk. No: 22 Çekerek / Yozgat

 4. Çekerek » Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli Ortaokulu

  Beyyurdu Köyü Merkez Mevkii Cumhuriyet Sk. No: 22 Çekerek / Yozgat

 5. KONAK » DEGERLI ECZANESI

  156 SOK.NO:15 HATAY

 6. Varto » Değerli İlkokulu

  Değerli Köyü No: 60 Varto / Muş

 7. Yüksekova » Değerli Köyü İmkb İlkokulu

  Değerli Köyü No: 9 / 4 İç Kapı No: 4 Yüksekova / Hakkari

 8. Yüksekova » Değerli Köyü İmkb Ortaokulu

  Değerli Köyü No: 9 / 4 İç Kapı No: 4 Yüksekova / Hakkari

 9. Karşıyaka » Özel Turabi Değerli Müzik Akademisi Kursu

  Aksoy Mah. Fazıl Bey Cad. No: 97a Karşıyaka / İzmir

 10. Seferihisar » Seferihisar Salih Değerli Çok Programlı Anadolu Lisesi

  Mersin Alanı Mah. 6005 Sk. No: 9 Seferihisar / İzmir

 11. Seferihisar » Soner Değerli-ürkmez İlkokulu

  Mersin Alanı Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No: 2 / 1 Seferihisar / İzmir

 12. Seferihisar » Soner Değerli-ürkmez Ortaokulu

  Mersin Alanı Mah. Mustafa Kemal Paşa Bul. No: 2 / 1 Seferihisar / İzmir


 1. Belirsiz Değerlilik

  Belli bir konu, olay ya da özellik karşısında birbiriyle bağdaşmaz ya da karşıt tutumlar bes

 2. Biyoeşdeğerlilik

  Farmasötik eşdeğer olan iki müstahzarın aynı molar dozda verilişinden sonra biyoyararlanımla

 3. Çok Değerli Doğrusal Eklem

  İkiden çok sayıda doğruluk değeri alabilen bileşik önermeler oluşturan doğrusal eklem.

 4. Çok Değerli Mantık

  İkiden çok doğruluk değerine yer veren mantık dizgesi. || Örn. (…)

 5. Çokdeğerli İşlev

  Tanım kümesindeki bir öğeyi değer kümesinde birden çok öğeye eşleyen bağıntı, Anlamdaş

 6. Çokdeğerli Mantık

  Doğru ve "yanlışın" dışında başka doğruluk değerlerine de yer veren mantık.

 7. Çokdeğerlikli

  Kimyasal birleşme değeri birden çok olan (öğecik).

 8. Değerli Etler

  Bir besi hayvanı karkasından elde edilen ve diğer parçalara oranla tüketiciler tarafından daha

 9. Değerli Kâğıt

  Üzerinde yazılı bir değer taşıyan ve elinde bulunduranın istediği an paraya çevirebileceği

 10. Değerli Madenler

  Geçmişte para olarak da kullanılan, altın, gümüş vb. kıt madenler. krş. mal para

 11. Değerli Nesne

  Değerlerin taşıyıcısı, değer niteliklerinin birliği (değerli nesnenin değere ilişkisi, ne

 12. Değerli Nesneler Öğretisi

  İyi olan, değerli olan şeylerin nitelik ve aşama düzenini araştıran felsefe öğretisi.

 13. Değerlik

  1. Bir öğeciğin ya da bir kökçenin öteki öğeciklerle ya da kökçelerle belirli oranlarda bi

 14. Değerlik Açısı

  Çok öğecikli bir özdecikte iki komşu öğeciği orta öğeciğe bağlayan düşsel iki çizgi a

 15. Değerlik Buzsulu

  Öğecikleri değerdeş bağla tutunmuş buzsul.

 16. Değerlik Eksiciği

  Bir öğeciğin dolmamış dış kabuğunda yer alan ve onun doğabilimsel ve kimyasal özelliklerin

 17. Değerlik Kabuğu

  Öğeciklerin değerlik eksiciklerinin dolandığı dış kabuk.

 18. Değerlik Kuşağı

  Katı buzsul izgesinde buzsul öğeciklerini bağlayan değerlik eksiklerinin erkelerini veren erke

 19. Değerlik Sayısı

  Bir öğeciğin başkaları ile birleşim sürecinde yitirdiği, kazandığı ya da ortak olduğu, e

 20. Eşdeğerli

  (Lat. aequivalens = eş değerli, değerce eş olan) : 1. Bir başka değerin yerine konabilen (değ

 21. Eşdeğerli Çevrim

  Dalgalı alkımda, dikmeliksel dizgelerde ve transistor çevrimlerinde elektriksel özellikler açı

 22. Eşdeğerli Test

  İçeriği ve kapsadığı maddelerin güçlüğü bakımından bir teste koşut olarak geliştirile

 23. Eşdeğerlik

  İki önermenin eşdeğer olduğunu belirten sözeden dildeki bir önerme: (…) . || Anl. eşdeğerl

 24. Eşdeğerlik

  Bir ilacın diğeri ile belirli standartlar açısından karşılaştırılması sonucunda, eşit ol

 25. Eşdeğerlik Kalıbı Örneği

  Eşdeğerlik kalıbının dizimsel değişkenlerini bu değişkenlerin birer değeriyle değiştirim

 26. Eşdeğerlilik

  Eşdeğerde olma durumu.

 27. Eşdeğerlilik Katsayısı

  Bir testin iki eşdeğerli örneğinin uygulanmasıyle o test üzerine elde edilen güvenirlik kesti

 28. Gerçek Değerli İşlev

  Değer kümesi R olan işlev, Anlamdaş. gerçek işlev.

 29. Hamiline Yazılı Değerli Kâğıt

  Üzerinde "hamiline" yazılı olan çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse senedi, tahvil gibi

 30. İki Değerli Doğrusal Eklem

  Temel doğruluk çizelgesinde yalnız "doğru" ile "yanlış" doğruluk değerleri olan doğrusal ek

 31. İki Değerli Mantık

  Doğru ile "yanlış"tan başka doğruluk değerine yer vermeyen mantık dizgesi.

 32. İsme Yazılı Değerli Kâğıt

  Üzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu çek, bono, poliçe, gönderim belgesi, hisse sened

 33. Kredi Değerliliği

  Kredi verenin ya da onun adına hareket eden tarafsız bir kurumun, kredi isteminde bulunan iktisadi

 34. Kredi Değerliliği İlkeleri

  Kredi değerliliğinin belirlenmesinde ölçüt alınan temel kurallar. krş. 5K kuralı

 35. Nicemsel Eşdeğerlik İlkesi

  Bir ışılelektrik ya da ışıl akım sürecinde, soğurulan bir ışınım niceminin tüm erkesin

 36. Sıfır Değerli

  Soy uçunlarda olduğu gibi dış eksicik kabuğu dolu olduğu için başka öğelerle birleşme yak

 37. Sınıf Eşdeğerliği

  Bir testin ham puanına göre değer biçilen ve öğrencilerin ortalama sınıf düzeyini belirleye

 38. Tekdeğerli

  Bir tek birleşme değeri olan (öğecik ya da öğeciksel kümeler).

 39. Terapötik Eş Değerlik

  Bir müstahzarın, etkililiği ve güvenliliği daha önce saptanmış olan başka bir müstahzarla

 40. Üç-değerli

  Üç değeri olan (üşer ya da özdecik).Mesaj / Bildirim Gönderin