Aranan: Birleşik

 1. Birleşik Krallık Eğitim Günleri 3-4 Kasım’da

  Birleşik Krallık Eğitim Günleri bu yıl 3-4 Kasım’da İstanbul ve Ankara’da yapılacak. Ülkenin önde gelen eğitim ve kültür organizasyonlarından British Council’in düzenlendiği etkinlikte öğrenciler, veliler ve eğitim danışmanları

 2. Birleşik Arapa Emirlikleri Dubai Ticaret Ataşeliği

  Telefon: 009714/ 332 79 33, Adres: Turkish Consulate General Office of the Commercial Attache World Trade Center Tower 8th floor P.O.:9585 Dubai / U. Arabic Emirates

 3. Birleşik Arapa Emirlikleri Abu Dhabi Ticaret Müşavirliği

  Telefon: 00 971 2 441 77 02, Adres: Turkish Embassy Embassies Area Plot 1, West Zone 59/2 P.O. Box:3204, Abu Dhabi United Arab Emirates 1. Avrupa Birleşik Devletleri

  Avrupa Ekonomik Topluluğu çerçevesinde siyasal birliği de amaçlayan en son aşama.

 2. Bağımlı Sıralı Birleşik Cümle

  En az iki cümleden oluşan yalnız başlarına kullanıldıklarında da bir yargı bildiren fakat

 3. Bağımsız Sıralı Birleşik Cümle

  Birden fazla bağımsız cümleden oluşan, yalnız başlarına kullanıldıklarında da birer anlam

 4. Birleşik

  Çeşitli öğelerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşmuş (özdek).

 5. Birleşik Ad

  (Derleme.. mürekkep isim, bileşik isim) Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş ad: Aslanağzı, b

 6. Birleşik Ad

  En az iki kelimeden oluşan ve bu kelimelerin kendi kavramları dışında yeni bir kavramı karşı

 7. Birleşik Alan Kuramı

  Genel görelilik kuramının, ağınımsal, elektriksel ve mıknatıssal alanları bir tek varlığ

 8. Birleşik Bağlaç

  İki veya daha çok kelimenin birleşip kaynaşması ile oluşan bağlaç: -demek ki, hâlbuki, nite

 9. Birleşik Belirteç

  Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş belirteç: Bugün geldi Biraz bekleyin Ulu orta konuşuyor v

 10. Birleşik Bezler

  anat. Çok hücreli dış salgı bezlerinin ortak bir ana boşaltıcı kanalını içeren bezleri.

 11. Birleşik Cümle

  İçinde esas yargının bulunduğu bir temel cümle ile, temel cümleyi anlam ve görev bakımında

 12. Birleşik Dağılım

  İfade özellikle iki değişken için kullanılsa da, esas olarak çok değişkenli dağılımın k

 13. Birleşik Devlet

  Alanı ve nüfusuyla ayrımlı birkaç devletin bir bütün durumunda ortak bir siyasal yönetimde b

 14. Birleşik Devletler

  Aralarında birlik kurulup tek devlet durumuna gelmiş olan devletler: Amerika Birleşik Devletleri

 15. Birleşik Dikey Pazarlama Sistemi

  Ürünün dağıtım kanalının, sistemdeki farklı düzeylerdeki firmaların ortak sahipliğinde o

 16. Birleşik Ek

  Birden fazla ekin birleşmesinden oluşan ek: -ımsa-(<-ım+sa-): azımsamak, küçümse- -leş-(&

 17. Birleşik Eylem

  (Derleme., karmaşık fiil, mudil fiil, kaynaşmış bileşik fiil, anlamca kaynaşmış bileşik fi

 18. Birleşik Eylem

  İnsanların birbiriyle bağlantı içindeki davranışları.

 19. Birleşik Fiil

  Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya birer sıfa

 20. Birleşik Harf

  Bir sesi yazmak üzere kullanılan birden çok harf: Fransızca ch İngilizce sh Almanca sch vb.

 21. Birleşik Hidrosefalus

  Kafatasında, hem karıncıkların hem de araknoit boşlukların içersinde normal dışı beyin-omu

 22. Birleşik Kelime

  Yeni bir kavramı karşılamak için iki veya daha çok kelimenin Türkçenin söz kalıplarına uyg

 23. Birleşik Öğecik

  Bir özdecik öğeciklerinin yaklaştırılmasıyla elde edilecek özdecik yörüngeçlerinin erke d

 24. Birleşik Sergi

  (Resim, Heykel) Birden çok sanatçının yapıtlarını içine alan sergi.

 25. Birleşik Ses

  (Derleme.. bileşik ses, bitişik sesler, birleşme sesi) .Aynı boğumlanma noktası veya bölgesin

 26. Birleşik Ses

  Çıkış yerleri aynı veya birbirine yakın birden fazla sesin birleşmesinden oluşmuş ses: ET.

 27. Birleşik Sıfat

  Birleşik sözcük biçiminde kurulmuş sıfat: Açıkgöz adam, pisboğaz çocuk, birtakım olaylar

 28. Birleşik Sıfat

  Birden çok kelimenin kendi anlamlarını koruyarak veya değiştirerek tek bir anlam oluşturacak b

 29. Birleşik Sözcük

  Ses düşmesi, ses türemesi, sözcük türü kayması veya anlam kayması bakımlarından araların

 30. Birleşik Süzgeç

  Birden fazla malzemeden oluşan süzgeç.

 31. Birleşik Tümce

  (Derleme, bileşik cümle, mürekkep yapılı cümle) Bir veya birkaç içtümce, aratümce veya yan

 32. Birleşik Yarışlar

  Yarışçıların, her birine katılmak zorunluğunda olduğu, birden çok atletizm dalında düzenl

 33. Birleşik Zaman

  (Derleme.. bileşik zaman, bileşik zamanlı fiil, fiillerin birleşik çekimleri) Yalın zamanlı v

 34. Birleşik Zamanlı Kip

  Bildirme ve tasarlama kiplerinin 3. şah. teklik çekimi üzerine i- ek fiilinin hikâye, rivayet ve

 35. Birleşik Zarf

  İki veya daha çok kelimenin birleşip, kaynaşması ile oluşan zarf: akşamüstü görüştüler.

 36. Hikâye Birleşik Kipi

  Fiil kipinin gösterdiği oluş ve kılışın geçmiş zamanda gerçekleştiğini bildiren birleşi

 37. Hikâye Birleşik Zamanı

  (Derleme.. hikâye tarzı, hikâye kipleri, hikâye şekli) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylemin bel

 38. İç İçe Birleşik Cümle

  Çekimli durumdaki bir cümlenin temel cümle içinde, o cümlenin bir ögesi olarak yardımcı cüm

 39. Katmerli Birleşik Kip(ler)

  Hikâye ve rivayet birleşik kiplerine i-se > -sA şart ekinin getirilmesiyle oluşturulan katmerlen

 40. Katmerli Birleşik Zaman

  (Derleme., katmerli bileşik kip) Yalın zamanlı bir eylemle ekeylemin iki zamanının birlikte kul

 41. Ki`li Birleşik Cümle

  Bir temel cümle ile o temel cümleye Far. ki T. kim nispet zamiri ile bağlanan açıklayıcı bir

 42. Koşul Birleşik Zamanı

  (Derleme.. şart tarzı, şart kipleri) Koşul kavramı veren birleşik zaman. Türkçede bu kavram,

 43. Rivayet Birleşik Zamanı

  (Derleme.. rivayet tarzı, şüphelik sıygası, rivayet kipleri) Yalın zamanlı bir kiple, ekeylem

 44. Rivayet Birleşik Zamanı

  Bildirme ve tasarlama kiplerine, ek-fiilin duyulan geçmiş zamanının getirilmesiyle oluşturulan

 45. Sıralı Birleşik Cümle

  Tek başına yargı bildiren ve bir anlam bütünlüğü içinde yan yana sıralanan, iki veya daha

 46. Ulaçlı Birleşik Eylem

  (Derleme., özel bileşik fiil, birleşmiş fiil, betimleme fiili, bileşik fiil) Türkçede -i'li v

 47. Uluslararası Birleşik Kurul

  Uluslararası güreşleri düzenleyen, yöneten kurul.Mesaj / Bildirim Gönderin